KS: U pripremi novi Zakon o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade

0
487
Ministar Hadžiahmetović sa predstavnicima Udruženja upravitelja i Privredne komore FBiH

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović razgovarao je sa predstavnicima Udruženja upravitelja i Federalne privredne komore.
Ministar Hadžiahmetović je obavijestio predstavnike upravnika da je trenutno u pripremi novi Zakon o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, koji bi trebao donijeti poboljšanja aktuelnog stanja u oblasti upraviteljstva. Informisao ih je i kako je u toku njegovo usaglašavanje sa Zakonom o stvarnim pravima i Zakonom o oblikacionim odnosima.
Ovom prilikom, ministar Hadžiahmetović je upoznat sa problematikom sa kojom se susreću upravnici na terenu, kako bi te probleme pokušali riješiti prilikom izrade pomenutog zakona.
Upravnici su, također, istakli kako je u novi zakon neophodno ugraditi detaljne obaveze etažnih vlasnika sa aspekta sigurnosti zajedničkih dijelova, naročito u segmentu protivpožarne zaštite, liftova, jake struje, gromobranske instalacije i sl.
Također su istakli problematiku naplate po osnovu minimalne naknade i velikih potraživanja, kao i da je sistem upraviteljstva izdvojen iz pravnog sistema Federacije BiH.
Ministar Hadžiahmetović je potcrtao kako je interes Ministarstva da se pripremi Izvještaj koji će prikazati stvarni presjek stanja u upraviteljstvu.
“Neophodno je da se pod hitno donese novi zakon koji bi u potpunosti uredio ovu oblast”, rekao je Hadžiahmetović.