BiH: Više djece u predškolskim ustanovama, manje u školama

0
229
U prošloj školskoj godini upisano šest hiljada učenika manje nego godinu ranije

Vijeće ministara BiH danas je usvojilo informaciju Ministarstva civilnih poslova o statističkim pokazateljima u obrazovanju u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu.
U 390 predškolskih ustanova tokom 2019/2020. godine, u odnosu na njih 359 u prethodnoj godini, upisano je 30.587 djece, što je za 7,3% više djece nego u prethodnoj školskoj godini. U jasličkoj grupi boravilo je 6.076 djece ili 7,3% više u odnosu na 2018/2019. godinu. Na mjesto u predškolskim ustanovama čeka 4.316 djece, uprkos rastu predškolskih ustanova u prošloj godini, pa obezbjeđenje pristupa i povećanje obuhvata predškolskim odgojem i obrazovanjem ostaju najznačajniji prioriteti u ovoj oblasti.
U školskoj 2019/20. godini u 1.785 osnovnih škola upisana su 274.034 učenika, što je za 5.984 učenika manje nego u prethodnoj školskoj godini. U istoj školskoj godini u 315 u odnosu na 311 srednjih škola iz prethodne školske godine upisano je 112.796 učenika, što je u odnosu na 2018/2019. godinu manje za 4.679 učenika ili 4%. Najveći broj učenika opredjeljivao se za tehničke škole, i to 55,7% učenika, slijede gimnazije 22%, dok je stručne škole pohađalo 19% učenika, a neznatan procenat učenika pohađao je druge škole.
Prema podacima Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, u BiH je 51 licencirana visokoškolska ustanova, dok se na listi akreditovanih visokoškolskih institucija Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta BiH nalaze 32 visokoškolske ustanove, dvije više u odnosu na prethodnu akademsku godinu.
Na prvi ciklus studija visokog obrazovanja, uključujući i integrisane studije, u zimski semestar prošle godine upisano je 81.228 studenata, što je manje u odnosu na prethodnu akademsku godinu za oko šest hiljada studenata. Među studentima je 69.438 brucoša, a 11.790 je apsolvenata. U petogodišnjem periodu značajno je smanjen broj kako upisanih studenata, tako i onih koji su diplomirali.