Bijeljinska Pavlović banka mijenja naziv u Naša banka

0
2542
Naša banka biće novi naziv Pavlović International Banke iz Bijeljine

Pavlović International Bank a.d. Bijeljina, odlukom svojih vlasnika, promijenit će naziv i grafički amblem banke, a prema prijedlogu ta banka imaće novi naziv – Naša banka a.d. Bijeljina.
Naime, prijedlog odluke o promjeni naziva i amblema Pavlović banke razmatrat će Skupština Banke na vanrednoj sjednici zakazanoj za 29.10.2019. na kojoj će biti razmatran i novi Statut banke, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
U skladu sa izmjenom naziva Banke, promijenit će se i grafički amblem Banke. Sjedište Banke ostaće nepromjenjeno (Pavlovića put broj 74, Slobomir, Bijeljina).
U skladu sa ovom odlukom izvršiće se promjene naziva svih organizacionih dijelova banke, kao i promjena naziva svih opštih i drugih akata banke. Ova odluka stupiće na snagu nakon dobijanja saglasnosti Agencije za bankarstvo Republike Srpske na Statut Banke, a primjenjivaće se od dana registracije izmjene naziva Banke kod nadležnog suda.
Podsjetimo, promjene u Pavlović banci počele su kada je dio akcija te banke kupio Batagon International u martu ove godine. Nakon što ta kompanija nije uspjela dobiti saglasnost Vlade RS da otkupi potraživanja institucija i preduzeća RS od FG Birač, odustali su od daljeg ulaganja u Pavlović banku.
Nakon toga, akcije banke u julu kupile su firme Pavgord iz Foče i Galens iz Novog Sada, te postali vlasnici skoro 60 odsto akcija sa pravom glasa. U septembru je udio u Pavlović banci kupila i Fructa trade iz Dervente.