BLSE: Najtrgovanije obveznice RS devizna štednja, promet 97 hiljada KM

0
307
Promet u oktobru na BLSE manji je za 38,8 miliona KM nego u istom mjesecu lani

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 143.413,40 KM, kroz 21 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se nije promjenila i iznosi 772,40 poena.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje, trgovalo se u iznosu od 9.558,72 KM, po prosječnoj cijeni od 0,32 KM po akciji.
Ukupan promet obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 102.795,72 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – devizna štednja 10 u vrijednosti od 97.255,76 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Atlantis a.d. Banja Luka s kojim se trgovalo u iznosu od 22.851,30 KM, po prosječnoj cijeni od 0,57 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu rast cijena od 14,50% zabilježile su akcije preduzeća Sokočnica a.d. Šipovo, i sa ovim akcijama danas se trgovalo po cijeni od 0,15 KM, u vrijednosti 91,80 KM.