BLSE: Najviše se trgovalo sa obveznicama RS u iznosu od 40,7 hiljada KM

0
834
Dnevni promet 66.880 KM

Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 63.088,23 KM, kroz 20 transakcija.
Vrijednost BIRS indeksa se povećala za 0,46% i iznosi 612,99 poena.
Od akcija na standardnom berzanskom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 13.735,31 KM, po prosječnoj cijeni od 1,02 KM po akciji.
Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 45.078,02 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 14 u vrijednosti od 40.772 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,72%.
Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa akcijama Zvornikputevi a.d. Zvornik, trgovalo se u iznosu od 1.807,30 KM, po prosječnoj cijeni od 1,10 KM.