AMFI webinar: Digitalna transformacija – prihvatiti promjene i prilagoditi se novim okolnostima

0
1248
AMFI webinar održan o temi 'Digitalna transformacija društva kroz formu fintech rješenja'

Digitalna transformacija počinje od naše spremnosti da prihvatimo promjene i prilagodimo se novim okolnostima, jedan je od zaključaka webinara ‘Digitalna transformacija društva kroz formu fintech rješenja’ koji je jučer održan u organizaciji Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH (AMFI).
“Digitalna transformacija zapravo nije u tehnologiji, već digitalna transformacija počinje od naše spremnosti da prihvatimo promjene i prilagodimo se novim okolnostima. Organizacije ulažu jako puno novca u projekte za ‘digitalnu transformaciju’, ali još uvijek veliki postotak organizacija ne postigne digitalnu transformaciju. Razlog tome je što se organizacije fokusiraju na tehnologiju, umjesto da najprije razmisle gdje nakon digitalne transformacije žele biti. Ključ je u pripremi digitalne strategije“, kazala je Elma Zukić, predsjednica AMFI-a.
Ona je dodala da je važno da menadžment razumije strahove zaposlenika od gubitka posla, na način da ohrabre i educiraju zaposlenike o tome kako je digitalna transformacija prilika za njihovu profesionalnu nadogradnju, kako bi mogli odgovoriti novom poslovnom ambijentu.
“Neophodno je klijenta staviti u prvi plan te razmisliti kako će nove promjene utjecati na iskustvo kupaca, naravno uz sve navedeno koristiti tehnološke inovacije/FinTech solucije (eksperimentiranje, izrada prototipa itd.), te odluke donositi agilno“, dodala je Zukić.
Lana Sarajlić advokatica u saradnji sa Wolf Teiss govorila je o pravnom okviru i zakonskim preprekama za implementaciju digitalne transformacije u BiH.
Direktorica BIT Alijanse Tatjana Vučić istakla je da je aktuelna situacija sa koronavirusom donijela u BiH u oblasti digitalne transformacije promjene za koje bi nam u uslovima ‘starog normalnog’ trebalo 10 do 15 godina. Dodala je da IKT sektor u BiH bilježi značajan rast, da bh. kompanije iz ovog sektora rade projekte digitalne transformacije za velika i razvijena tržišta SAD i Evrope..
Amela Muftić, izvršna direktorica kompanije Halcom, jedina ovlaštene u BiH za izdavanje elektronskog potpisa, ukazala je na potrebu uređenja zakonodavnog okvira kako bi i na bh. tržištu bila omogućena primjena naprednih fintech rješenja.
Azra Sarić, šefica komunikacija u kompaniji Mistral istaknula je veliki i značajan rast digitalizacije u finansijskom sektoru na svjetskom nivou.
Govoreći o izazovima digitalne transformacije u visokom obrazovanju prof.dr. Armina Hubana, profesorica na Ekonomskom fakultetu Univerziteta ‘Džemal Bijedić’ u Mostaru naglasila je da za digitalizaciju nije dovoljno samo obrazovanje u području digitalnih vještina te vještine trebaju biti potencijal za promjenu metoda učenja.
Radmila Runić Bijeljac, izvršna direktorica mikrokreditne organizacije Mikrofin kazala je da digitalna transformacija od svih poslovnih sistema zahtijeva dizajniranje novih poslovnih modela, uvođenje novih kanala prodaje i komunikacije sa klijentima.