BLSE: Sedmični promet 22,5 miliona KM

0
756
Pomet pogurali trezorski zapisi RS

Na ovosedmičnom (17.- 21. decembar) trgovanju na Banjalučkoj berzi (BLSE) ostvaren je promet od 22.505.056,75 KM, kroz 293 transakcija.
Od ukupnog prometa sa fondovima ostvareno je 40.003,47 KM što predstavlja 0,18% od ukupnog ovonedjeljnog prometa.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Nova banka a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 1.088.857,19 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,565 KM, čime je ostvaren pad od 10,32% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od fondova najveći promet u ovoj sedmici imao je DUIF Management Solutions – OAIF Bors Invest fond, kojim se trgovalo se u vrijednosti od 15.476,87 KM. Prosječna cijena na kraju ove sedmice bila je 2,60 KM, čime je ostvaren pad od 6,81% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 996.351,43 KM, što predstavlja 4,43% ukupnog ovonedjeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 8 kojima se trgovalo u vrijednosti od 236.550,74 KM.
Ovosedmični dobitnik među fondovima je DUIF Management Solutions – OAIF Profit Plus koji je porastao za 2,94%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 1,40 KM.
Ovosedmični gubitnik među fondovima je DUIF Management Solutions – OAIF Bors Invest fond koji je pao za 6,81%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 2,60 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Komunalac Modriča a.d. Modriča, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 81.723,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,00 KM, čime je ostvaren rast od 1,01% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na ovosedmičnom trgovanju prijavljeno je je 7 blok poslova sa hartijama od vrijednosti emitenta Nova banka a.d. Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 18.727.388,13 KM.