Brand Finance: Sberbank najsnažniji bankarski brend u Rusiji i centralnoj i istočnoj Evropi

0
1146
Vrijednost brenda Sberbank porasla je sa 11,6 milijardi na 12,4 milijardi dolara u 2018. godini

Međunarodna agencija Brand Finance je objavila rangiranje vodećih brendova za 2018. godinu, pri čemu je bankarski brend Sberbank po prvi put prepoznat među najvrednijim bankarskim brendovima u svijetu.
Isto kao i prošle godine, Sberbanka je ponovo prepoznata kao najjači i najvredniji brend u Rusiji i centralnoj i istočnoj Evropi. Tokom prošle godine, indeks snage Sberbank brenda je porastao sa 90 na 93 poena, dok je vrijednost brenda porasla sa 11,6 milijardi na 12,4 milijardi dolara u 2018. godini.
“Po prvi put jedan ruski brend je vodeći u globalnom rejtingu Brand Finance-a. Mnoge inovacije i tehnologije su razvijene i implementirane u Sberbanci. Trenutačno iste koriste banke i kompanije širom svijeta. Globalno liderstvo takođe pokazuje da smo izabrali ispravnu strategiju – fokusiranu na tehnološko liderstvo i razvijanje ekosistema proizvoda i usluga kako bismo klijentima obezbijedili cjelokupnu paletu finansijskih i nefinansijskih usluga za sve životne situacije“, izjavio je CEO i predsjednik Izvršnog odbora Sberbanke, Herman Gref.
Inovativne usluge Sberbanke postavljaju trendove u različitim oblastima života: na primjer, Sberbanka je prva uvela momentalne prenose novca korištenjem broja mobilnog telefona na ruskom tržištu. Sberbanka je danas lider na ruskom tržištu po pitanju iznosa P2P prenosa novca (slanja novca jedne osobe drugoj). U 2018. godini Sberbanka je zauzimala 6. mjesto među najvećim prihvatiocima kartica u svijetu i najveći je prihvatilac kartica u Rusiji (prema Nilson izvještaju) sa više od 1,7 miliona POS terminala i 15 miliona mjesečnih plaćanja javnog prevoza korištenjem bankarskih kartica putem mreže za prihvat kartica banke. Sberbanka je takođe lider po udjelu NFC plaćanja.
Dobri poslovni rezultati doprinijeli su rastu vrijednosti Sberbank brenda, međutim, deprecijacija valute je imala negativan uticaj na dolarski iznos vrijednosti brenda. Brand Finance računa vrijednost brenda korištenjem 19 faktora, poput ulaganja u brend, poznavanja, preferiranja, bodovanja zaposlenika, korporativne reputacije i tako dalje. Zajedno sa zaradom, snaga brenda je ključni faktor u određivanju vrijednosti brenda. Rangiranje Brand Finance-a je u skladu sa ISO 10688.