Brčko distrikt: Javni poziv za dodjelu sredstava za stambeno zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih lica

0
943
Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Vlade Brčko distrikta BiH

Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja Vlade Brčko distrikta BiH objavilo je Javni poziv za dodjelu sredstava za stambeno zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih lica koja se žele integrisati na nivou lokalne zajednice za 2021. godinu.
Pomoć u oblasti stambenog zbrinjavanja izbjeglica i raseljenih lica koja se žele integrisati na nivou lokalne zajednice realizovat će se u okviru osiguranih sredstava u Budžetu Brčko distrikta za 2021. godinu u iznosu od 150.000 KM, isplatom novčanih sredstava u maksimalnom iznosudo 27.000 KM.
Obrazac Prijave/Izjave se može preuzeti na infopultu u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH – Bulevar mira br. 1, kao i na internet stranici www.vlada.bdcentral.net.
Javni poziv je otvoren 15 dana i traje od 24.6.2021. do 9.7.2021. godine i bit će objavljen na oglasnoj ploči Vlade Brčko distrikta BiH i Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, te web stranici www.vlada.bdcentral.net.
Dokumente možete preuzeti na ovim linkovima:
Javni poziv – http://vlada.bdcentral.net/content/DownloadAttachment/?id=8e2e0c88-945b-4bd4-85fe-97e7056e949a&langTag=bs
Prijava – http://vlada.bdcentral.net/content/DownloadAttachment/?id=1dd2dcee-0448-4030-bc46-bdcd03bf1748&langTag=bs
Izjava – http://vlada.bdcentral.net/content/DownloadAttachment/?id=7551e75f-3bc9-48bd-8b3e-6410af5ce694&langTag=bs