FBiH: Dobit osiguravatelja u 2020. porasla 7,1%, na 30,4 miliona KM

Osiguravajuća društva iz FBiH su po osnovu neživotnih osiguranja u 2020. ostvarili dobit u iznosu od 25,67 miliona KM što je manje za 2,29 miliona KM (-8,2%) nego 2019., dok je kod životnih osiguranja dobit porasla čak za 4,32 miliona KM, na blizu 4,73 miliona

0
1067
Jedini bh. reosiguravatelj, Bosna Re, poslovao je u 2020. s dobiti od 2,2 miliona KM (Grafikon: Profitiraj.ba; Izvor: NADOS)

Autor: M. Pe. / Profitiraj.ba

Iako je pod uticajem korona-krize u 2020. zaračunata premija 11 osiguravajućih društava sa sjedištem u Federaciji BiH i njihovih filijala koje posluju u drugom bh. entitetu, Republici Srpskoj, smanjena za 2,9 miliona KM ili -0,6%, na 529 miliona KM (oko 270,5 miliona eura) to se nije odrazilo i nad pad dobiti osiguravatelja.
Štaviše, dobit osiguravajućih društava iz FBiH je u 2020. povećana za 2 miliona KM odnosno za 7,1%, na 30,40 miliona sa 28,37 miliona KM iz 2019. godine. Ako se uračuna i profit jedinog reosiguravajućeg društva u BiH (Bosna Re), kod kojeg je na godišnjem nivou dobit porasla 253 hiljade KM ili 12,8%, onda ukupan dobit (re)osiguravatelja iznosi oko 32,63 miliona KM što je za 2,28 miliona KM ili za 7,5% više nego prethodne godine, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Osiguravajuća društva iz FBiH su po osnovu neživotnih osiguranja u 2020. ostvarili dobit u iznosu od 25,67 miliona KM što je manje za 2,29 miliona KM (-8,2%) nego 2019. kada je dobit iznosila oko 27,96 miliona KM, dok je kod životnih osiguranja dobit porasla čak za 4,32 miliona KM, na blizu 4,73 miliona sa 412,6 hiljada KM.
Prema podacima Agencije za nadzor osiguranja FBiH, od 11 osiguravajućih društava najprofitabilnije je i dalje Euroherc osiguranje, članica Agram koncerna, koje je samo po osnovu neživotnih osiguranja ostvarilo 30,7 posto ukupne dobiti svih osiguravatelja iz FBiH. Naime, dobit Euroherca u 2020. iznosila je 9,34 miliona KM i za 4,3 posto je viša u odnosu na 8,96 miliona KM iz 2019. godine.
Sa dobiti od 5,97miliona KM na drugom mjestu je Adriatic osiguranje iz Sarajeva (bivše Bosna-Sunce osiguranje), koje pod novim nazivom posluje od januara 2018. godine, a u čijem sastavu je integrisano i Zovko osiguranje nakon akvizicije vrijedne 9 miliona KM okončane krajem 2017. godine. Dobit Adriatica u 2020. godini porasla je oko 390 hiljada KM ili za 6,9% u odnosu na 2019. godinu kada je dobit ove članice Agram koncerna u BiH iznosila oko 5,58 miliona KM. Dobit Adriatica je uglavnom uknjižena po osnovu neživotnih osiguranja (5,52 miliona KM), što je za 6,4% više nego godinu ranije (oko 5,19 miliona KM), dok je profit životnih osiguranja porasla 13,7%, na 451 hiljadu KM.
Treće je Grawe osiguranje Sarajevo (dva mjesta više nego 2019. godine) sa dobiti od 4,11 miliona KM što je za 63,3 posto ili za 1,59 miliona KM više nego godinu ranije kada je dobit iznosila blizu 2,52 miliona KM. Nešto više od tri miliona KM dobiti ostvareno je po osnovu neživotnih osiguranja (rast 47,5%), a oko million maraka po osnovu životnih osiguranja (rast oko 140%). U prethodnoj godini, dobit Grawe-a po osnovu neživotnih osiguranja iznosila je oko 2,09 miliona KM, a 430 hiljada KM po osnovu životnih osiguranja.
Na četvrtom mjestu je Uniqa osiguranje sa dobiti od blizu 3,14 miliona KM, što je za 10,5 posto više nego u 2019. godini kada je dobit iznosila oko 2,84 miliona KM. Oko 1,24 miliona KM dobiti ostvareno je po osnovu neživotnih osiguranja, što je na godišnjem nivou pad za -29,9% odnosno za 530 hiljada KM, dok je po osnovu životnih osiguranja dobit porasla 826 hiljada maraka ili 77,1%, na 1,90 miliona KM.
Među Top 5 je i Triglav osiguranje Sarajevo sa dobiti u 2020. godini od 2,50 miliona KM što je za 35,7% više nego godinu ranije (blizu 1,85 miliona KM). Dobit Grawe osiguranja najvećim dijelom je ostvarena po osnovu neživotnih osiguranja, oko 2,08 miliona KM, što je rast od 31,9% u odnosu na 1,58 miliona KM iz 2019. godine, dok je dobit po osnovu životnih osiguranja porasla 58,3% na 427 hiljada sa 270 hiljada KM.
ASA osiguranje je zadržalo šesto mjesto, sa dobiti od 2,29 miliona KM (samo po osnovu neživotnih osiguranja), što je rast od 14,8 posto u odnosu na 2019. godinu kada je dobit iznosila 1,99 miliona KM.
Central osiguranje iz Sarajeva, koje je nakon akvizicije od januara 2020. u većinskom vlasništvu ASA grupacije (kao i ASA osiguranje), pokvarilo je na godišnjem nivou poziciju za tri mjesta i kraju 2020. bilo je sedmo na tržištu FBiH. Dobit ovog osiguravatelja iznosila je oko 1,33 miliona KM i manja je za 1,42 miliona KM ili za -51,5% u odnosu na 2019. kada je profit ovog osiguravatelja iznosio oko 2,75 miliona KM.
Croatia osiguranje se sa posljednjeg mjesta u 2019. godini po ostvarenoj dobiti u 2020. popela na osmo mjesto. Ukupna dobit ovog osiguravatelja sa poslovnim sjedištem u Mostaru iznosila je 748,5 hiljada KM, dok je godinu ranije dobit iznosila samo 40 hiljada maraka. Dobit po osnovu neživotnih osguranja je oko 168 hiljada KM, što je znatno lošiji rezultat u odnosu na 2019. godinu kada je ta dobit iznosila oko 2,60 miliona KM. Bolji rezultat postignut je u segmentu životnih osiguranja gdje je dobit u 2020. iznosila
oko 581 hiljadu KM dok je godinu ranije uknjižen gubitak od 2,56 miliona KM.
Sarajevo osiguranje je zadržalo deveto mjesto sa ukupnom dobiti od 559 hiljada KM koja je manja za -9,1% u odnosu na godinu ranije kada je iznosila 615 hiljada KM. Po osnovu neživotnih osiguranja ostvarena je dobit od 301 hiljadu KM, u odnosu na 577 hiljada KM iz 2019. godine, dok je dobit od životnih osiguranja iznosila oko 258 hiljada a godinu ranije oko 38 hiljada KM.
Na desetom mjestu po ostvarenoj dobiti u 2020. je Vienna osiguranje, koja posluje u BiH kao dio austrijske Vienna Insurance Group (VIG). Ukupna dobit Vienna osiguranja iznosila je 290,6 hiljada KM što je manje za 70,7% nego prethodne godine kada je dobit iznosila oko 993 hiljade KM. Na taj lošiji rezultat uticao je veliki pad dobiti kod životnih osiguranja (koja su primarna kod ovog osiguravatelja), na 82 hiljade sa 766 hiljada KM, dok je dobit po osnovu neživotnih osiguranja iznosila oko 209 hiljada KM i neznatno je manja u odnosu na godinu ranije kada je iznosila oko 227 hiljada KM.
Na posljednjem mjestu je Camelija osiguranje iz Bihaća sa dobiti u 2020. od 109 hiljada KM što je za 53,1 posto manje u odnosu na 232 hiljade KM iz 2019. godine.