Brčko distrikt: Pad proizvodnje u građevinarstvu za 13,5%

0
252
Proizvodnja u građevinarstvu na objektima visokogradnje veća za 1,3%, a u niskogradnji manja 13,9%

Ukupna desezonirana proizvodnja u građevinarstvu u Brčko distriktu BiH u drugom kvartalu 2022. u poređenju sa prvim kvartalom ove godine bilježi pad za 13,5%.
Prema vrsti građevinskih objekata, na objektima visokogradnje zabilježen je pad za 20,5% a na objektima niskogradnje pad za 5,9%, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Ukupna kalendarski prilagođena proizvodnja u građevinarstvu u Brčko distriktu u drugom kvartalu 2022. u poređenju sa drugim kvartalom 2021. bilježi pad za 23,1%. Na objektima visokogradnje zabilježen je pad za 38,2% a na objektima niskogradnje rast za 0,5%.