CBBiH dogradila Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata

0
977
Dodik traži da CBBiH smanji obaveznu stopu rezervi banaka kako bi 2,5 mlrd KM usmjerili privredi

U cilju unaprijeđenja platnih sistema, Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) izvršila je dogradnju Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini na novu platformu i s novim funkcionalnostima, a koji počinje sradom od danas.
Radi se o registru svih računa poslovnih subjekata koji platni promet u BiH obavljaju preko računa otvorenih u bankama i CBBiH. Novost je da će se sada u registru nalaziti svi računi poslovnih subjekata, dok je do sada sadržavao samo transakcijskeračune.
Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata u BiH prvenstveno će koristiti komercijalnim bankama, poreznim organima, organima uprave, organima za provođenje zakona te ostalim nivoima vlasti prilikom otkrivanja finansijskih struktura i transakcija koje kompanije i pojedinci mogu iskoristiti na nezakonit način, npr. za izbjegavanje plaćanja poreza i pranje novca. Registar će, takođe, pružati informacije svim pravnim i fizičkim licima koja naplatu svojih potraživanja moraju tražiti prinudnim putem preko ovlaštenih institucija.
Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata u BiH vodiće CBBiH, dok za tačnost i pravovremenost dostavljenih podataka odgovaraju isključivo komercijalne banke.
Podaci iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata u BiH biće dostupni za ovlaštene korisnike direktno putem interneta te za sve ostale korisnike u formi pojedinačnih izvještaja. Novina je da, pored CBBiH i entitetskih agencija za bankarstvo, besplatan pristup putem internet mogu ostvariti i institucije, organi uprave, jedinice lokalne samouprave i komercijalne banke. Ova novina navedenim subjektima omogućuje da putem internet imaju stalni pristup potrebnim podacima, a što osigurava efikasnije korištenje u odnosu na pisane zahtjeve.
CBBiH distribuciju podataka iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata u BiH u formi pojedinačnih izvještaja i dalje vrši preko organizacijskih jedinica (glavne jedinice i filijale), a na osnovu pisanog zahtjeva. Korisnici će izvještaje moći preuzimati lično, putem telefaksa ili putem e-maila. Novost kod distribucije ove vrste izvještaja je da ih je sada, pored glavnih jedinica, moguće preuzeti i u filijalama CBBiH u Brčkom i naPalama.
Sve relevantne podatke i informacije o Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata u BiH zainteresovani mogu pronaći na web straniciCBBiH – www.cbbh.ba, u dijelu koji se odnosi na platne sisteme, saopćeno je iz Centralne banke BiH.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here