CBBiH traži od Općine Centar: Ili urbanistička saglasnost na Hastahani ili zamjenska lokacija kod SCC-a

Kao zamjensku lokaciju Centralna banka navela je prostor u blizini tržnog centra SCC u Sarajevu, te očekuje da Općina Centar ponudi ovu parcelu i ubrzaju sve administrativne procedure za izdavanje dozvola za ovu lokaciju

0
334
Ovako je trebalo da izgleda novi objekat CBBiH na lokalitetu Hastahana u Sarajevu

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) dr. Senad Softić uputio je otvoreno pismo načelniku Općine Centar Sarajevo Srđanu Mandiću u vezi sa izgradnjom poslovnog objekta CBBiH, s ciljem zaštite zakonito stečenih prava.
Guverner Softić je, također, nadležnim općinskim tijelima uputio očitovanje CBBiH na Izvještaj ad hoc radnog tijela kojeg je imenovao načelnik Općine Centar kako bi svi općinski vijećnici imali pravu i potpunu sliku o svim pravnim i zakonitim aspektima postupanja CBBiH, s obzirom na to da Centralnoj banci BiH nije data mogućnost da se na Izvještaj blagovremeno očituje.
U otvorenom pismu, guverner Softić odbacuje tvrdnje koje su se pojavile u medijima nakon održane tematske sjednice Općinskog vijeća Centar, a prema kojima su se CBBiH nudile različite alternativne lokacije, te da CBBiH insistira na izgradnji objekta isključivo na lokalitetu Hastahana i da ne prihvata bilo koju drugu opciju niti razgovor na ovu temu.
Jedina alternativna lokacija koju je Općina Centar ponudila CBBiH bila je lokacija u Velešićima koja uopšte nije vlasništo Općine Centar, niti Općina ima pravo njome raspolagati. Budući da je evidentno da postoje neriješeni stvarno pravni odnosi u pogledu zamjenske nekretnine, CBBiH je ovu ponudu odbila, uz detaljno obrazloženje svojih razloga.
Za CBBiH je od prioritetnog značaja ispunjenje njenog strateškog cilja – obezbjeđenje adekvatnih poslovnih prostora radi ispunjavanja zakonskih obaveza i daljeg razvoja. Stoga u otvorenom pismu guverner Softić poziva načelnika Mandića da ispoštuje zakone i odluke nadležnih institucija, i konačno riješi ovo pitanje.
U skladu s tim, CBBiH nudi dvije opcije:
1) Da se u skladu sa važećim propisima i Zaključkom Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, donese Rješenje o urbanističkoj saglasnosti, ili
2) Da se Centralnoj banci BiH ponudi adekvatna, primjerena zamjenska parcela.
CBBiH zahtijeva da joj se na uvid dostave podaci o svim raspoloživim lokacijama sljedećih karakteristika: površina minimalno 2300 metara kvadratnih, adekvatan saobraćajni prilaz, isključivo vlasništvo Općine Centar 1/1, uža gradska jezgra (Marijin Dvor i okolina), udaljenost od korita rijeke Miljacke minimalno 200 metara, mogućnost podzemne i nadzemne gradnje po principu -2+P+3.
Jedna takva lokacija je u blizini tržnog centra SCC, te CBBiH očekuje da joj se ponudi ova parcela i ubrzaju sve administrativne procedure za izdavanje dozvola za ovu lokaciju. CBBiH očekuje od Općine Centar odgovor u roku od sedam dana, u protivnom, CBBiH na raspolaganju ostaje jedino pokretanje sudskog spora kojim će potraživati zaštitu svojih prava, saopćeno je iz Centralne banke BiH.