CBBiH dobila priznanje za poslovni potez 2018. u finansijskom sektoru

0
614
U septembru 2023. u odnosu na mjesec ranije devizne rezerve CBBiH povećane za 44,2 miliona KM

Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (CBBBiH) danas je uručena nagrada za poslovni potez 2018. godine u finansijskom sektoru – za nadogradnju Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata u BiH.
“Centralna banka BiH radi brojne stvari koje su od opšteg interesa, i sva poboljšanja, koja možda na prvi pogled nisu potpuno uočljiva prosječnom građaninu, doprinose stabilnosti finansijskog sistema. Jedno od tih područja je i održavanje platnih sistema koji su važan dio finansijske infrastrukture. Stoga smo sretni i ponosni kada profesionalna zajednica i stručna javnost prepozna naše doprinose“, rekao je guverner CBBiH dr. Senad Softić na ceremoniji dodjele priznanja u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH, u organizaciji portala Indikator.ba i Privredne komore Federacije BiH.
Centralna banka BiH je 2004. godine uvela registar transakcijskih računa pravnih lica. Od 1. novembra 2018. izvršena je njegova dogradnja u Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata u BiH, na novu platform i s novim funkcionalnostima.
Dograđeni registar donio je nova tehnološka rješenja, veći broj podataka i nove funkcionalnosti. Novost je da su sada u registru svi računi poslovnih subjekata, dok je prije sadržavao samo transakcijske račune.
Nadalje, registar je na principu rada u realnom vremenu, što podrazumijeva da se podaci prikupljaju stalno u toku radnog vremena i kao takvi se obrađuju. To podrazumijeva da su ažurniji u odnosu na prethodni registar, a što je jako bitno, imajući u vidu da su podaci iz registra bitni komercijalnim bankama, poreznim i organima uprave, organima za provođenje zakona te ostalim nivoima vlasti prilikom otkrivanja finansijskih struktura i transakcija koje kompanije i pojedinci mogu iskoristiti na nezakonit način. Registar, takođe, pruža informacije svim pravnim i fizičkim licima koja naplatu potraživanja moraju tražiti prinudnim putem preko ovlaštenih institucija. Takođe, jako bitna novost je i to da institucije i organi svih nivoa vlasti imaju mogućnost direktnog pristupa registru putem interneta.