Cijene nekretnina u regionu dostigle rekorde: U BiH kvadrat stana i do 3.000 eura

Tim analitičara Bloomberg Adrije, navodi da u budućnosti treba očekivati barem stabilizaciju cijena nekretnina na svih pet tržišta u regionu

0
898
Godišnja promjena cijena nekretnina u Adria regionu (Izvor: Bloomberg Adria)

Iako cijene nekretnina u SAD i Njemačkoj padaju, u Adria regionu dostigle su rekorde. Posljednji podaci pokazuju da su cijene u prvom kvartalu 2022. godine u Sloveniji imale kvartalni rast od 4,1% i međugodišnji od 16,9%, dok su u Bosni i Hercegovni u prvom kvartalu ove godine prosječne cijene nekretnina više za 23% u odnosu na prethodnu godinu.
Međugodišnji rast cijena u Srbiji iznosi 7%, a u Sjevernoj Makedoniji 16,5%. Cijene stanova u Hrvatskoj u prvom kvartalu ove godine više su za 5% u odnosu na prethodni kvartal, odnosno za 13,46% u odnosu na isti period prošle godine.
Faktori koji su zajednički svim zemljama, a koji su uzrokovali ovakve trendove, kako navodi tim analitičara Bloomberg Adrie ogledaju se u rastu prosječnih neto plata, niskim kamatnim stopama i rastu udjela stambenih kredita u ukupno plasiranim kreditima, kao i rastu cijena građevinskih materijala.
U posljednjih 10 godina cijene novih stanova u regionu najbrže su rasle u Srbiji i u tom periodu skočile su za 35%. Taj procijenat nešto je niži od EU prosjeka, gdje su cijene od 2011. do 2021. godine porasle 42%, podaci su Bloomberg Adrie.
Zanimljivo je da su cijene stanova u novogradnji brže rasle u Srbiji nego u Hrvatskoj i Sloveniji. U posljednjoj deceniji rast cijene novih stanova u Hrvatskoj iznosio je 18%, a u Sloveniji 14%.
Nekretnine u Beogradu skuplje su u odnosu na druge regionalne prijestonice. Podaci Deloittea pokazali su da je prosječna cijena novogradnje u 2020. godini u Beogradu iznosila 1.741 euro po metru kvadratnom. U Bukureštu je tada prosječna cijena stana iznosila 1.440 eura po metru kvadratnom, u Sofiji 1.144 eura, a u Budimpešti 2.207 eura.

Cijena kvadrata u BiH dostiže i 6.000 KM

Cijene nekretnina u Bosni i Hercegovini dosegle su astronomske iznose. Cijena kvadrata u cijentru Sarajeva dostiže i 6.000 KM (3.067 eura), dok se na periferiji kreću oko 2.500 KM (1.278 eura). Situacija nije bolja ni u drugim gradovima gdje je takođe zabilježen rast cijena.
Prоsjеčnа cijеnа prоdаtih nоvih stаnоvа u prvom kvartalu 2022. iznosi 2.240 KM (1.134 eura) po metru kvadratnom, što je u poređenju sa prоsjеčnom cijеnom prоdаtih nоvih stаnоvа u protekloj gоdini više za 23%, a u оdnоsu nа prvi kvartal 2021. više za 24,9%.
U sektoru gradnje zabilježen je međugodišnji rast od 0,5% u prvom kvartalu 2022. godine, međutim ipak je došlo do zahlađenja u odnosu na drugu polovinu 2021. godine kada je međugodišnji rast iznosio 2,4%.
Broj završenih nekretnina u prvom kvartalu iznosio je 662 što predstavlja međugodišnji rast od 15,5%, dok broj nedovršenih nekretnina iznosi 4.618 što je rast od 8,2%.

Nekretnine najskuplje u Sloveniji

Najvišu prosječnu cijenu nekretnina kada je riječ o regionu ima Slovenija gdje je prosječna cijena kvadrata u starogradnji u drugom tromjesečju dostigla 2.648 eura.
U odnosu na 2020. cijene stanova u višestambenim zgradama porasle su za oko 15%, a cijene stambenih kuća za 13%, podaci su Geodetske uprave. Međugodišnji rast iznosio je 16%, a na tromjesečnom nivou cijene su više za 2%, pokazuju podaci Capital Geneticsa. Najviše cijene su u Ljubljani. Tu su kupci u prosjeku morali izdvojiti 3.644 eura za kvadrat u starogradnji, što je 11% više na godišnjem nivou. Najviše cijene imaju garsonjere, gdje kvadrat košta 3.905 eura. Kvadrat trosobnog ili većeg stana u prosjeku košta 3.383 eura.
Povećana je razlika u cijeni između novijih i starijih stanova. Za novije stanove mlađe od deset godina prosječna cijena prelazila je 4.000 eura po metru kvadratnom. Cijene u novogradnji na najpoželjnijim lokacijama kreću se od 5.000 do 10.000 eura po kvadratu. Stanovi stariji od deset godina u prosjeku su dosegnuli 3.636 eura za kvadrat.
U prvom tromjesečju 2022. cijene stanova u Hrvatskoj (i starih i novih zgrada) porasle su za 5% u poređenju s prethodnim kvartalom, odnosno za 13,46% u odnosu na isti period lani.
Za stan u novogradnji, u rubnim dijelovima Zagreba za kvadrat je potrebno izdvojiti oko 2.400 eura, dok u cijentru kvalitetnija gradnja ide do 3.000 eura po kvadratu. Na atraktivnijim i traženijim lokacijama u Zagrebu, cijena novogradnje dostiže i 5.000 eura po kvadratu.
Cijene stanova u Sjevernoj Makedoniji u drugom kvartalu 2022. imale su godišnji rast od 16,5%, što je rekordan porast koji se nije dogodio u protekloj deceniji. Makedonski građevinari kao glavni razlog rasta navode povećanje troškova izgradnje.

Očekuje se stabilizacija cijena nekretnina

Tim analitičara Bloomberg Adrije, navodi da u budućnosti treba očekivati barem stabilizaciju cijena nekretnina na svih pet tržišta u regionu, a na to će uticati nekoliko faktora.
Jedan od tih faktora su rastuće kamatne stope koje centralne banke primjenjuju posljednjih nekoliko mjeseci kao odgovor na sve veću inflaciju. Taj rast kamatnih stopa čini zaduživanje putem stambenih kredita manje atraktivnim.
Usporavanje rasta svjetske privrede još jedan je od faktora koji će uticati na smanjenje ulaganja u sektor nekretnina, jer će se više novca trošiti na ublažavanje inflacije. Da li su investitori manje ili više zainteresovani za gradnju pokazaće tražnja za građevinskim dozvolama.
S druge strane, faktori koji mogu pozitivno uticati na dalji rast cijena nekretnina jesu nestašica energije, skokovi u troškovima sirovina, negativna kretanja na tržištu rada, još uvjek niske kamatne stope koje su privlačne za kupce kuća, navodi Bloomberg Adria.

Ciјеna prоdаtih nоvih stаnоvа u BiH porasla za 36,6%

U prvih šest mjeseci 2022. godine broj završenih stanova u Bosni i Hercegovini iznosio je 1.085, što predstavlja pad za 12,9% u odnosu na isti period 2021. godine kada je bilo 1.255 završenih stanova.
Broj nezavršenih stanova na kraju drugog kvartala 2022. godine iznosio je 4.777 što je rast za 13,4% u odnosu na isti period prošle godine (4.169).
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u drugom kvartalu 2022. broj završenih stanova iznosio je 423, što predstavlja nominalni rast za 38% u odnosu na isti period 2021. godine.
Prоsјеčnа ciјеnа prоdаtih nоvih stаnоvа po m² u drugom kvartalu 2022. godine iznosila je 2.476 KM. U usporedbi sа prоsјеčnom ciјеnom prоdаtih nоvih stаnоvа u 2021. godini, prosječna cijena je veća je za 35,4%, a u оdnоsu nа drugi kvartal 2021. gоdinе veća je za 36,6%.
Brој prоdаtih nоvih stаnоvа u drugom kvartalu 2022. u оdnоsu na isti period 2021. gоdinе veći је zа 12,5%. U оdnоsu nа prоsјеčаn brој prоdаnih nоvih stаnоvа u 2021. gоdini manj je za 13,7%.
Pоvršinа prоdаtih nоvih stаnоvа u drugom kvartalu 2022. gоdinе u оdnоsu nа drugi kvartal 2021. gоdinе veća је zа 10,4% i u оdnоsu nа prоsјеčnu pоvršinu prоdаnih nоvih stаnоvа u 2021. gоdini manja је zа 13,7%.

U Sarajevu najskuplji stanovi, cijena premašila 3.150 KM

Broj prodatih novih stanova u Federaciji BiH u drugom tromjesečju 2022. u odnosu na prosječan broj prodatih novih stanova u 2021. godini manji je za 8,9%, a u odnosu na drugo tromjesečje 2021. manji je za 8,7%.
Korisna površina prodatih novih stanova u drugom kvartalu 2022. u odnosu na prosječnu korisnu površinu u 2021. veća je za 4,4%, a u odnosu na drugo tromjesečje 2021. veća je za 6,8%.
Prosječna cijena prodatih novih stanova u drugom tromjesečju 2022. u odnosu na prosječnu cijenu prodatih novih stanova u 2021. veća je za 13%, a u odnosu na drugo
tromjesečje 2021. godine veća je za 8,9%.
U FBiH je prosječna cijena novih stanova iznosila 2.183 KM po kvadratnom metru. U Sarajevu je prosječna cijena iznosila 3.150 KM (prodato 58 stanova u drugom kvartalu ove godine), a u ostalim općinama oko 1.843 KM (prodato 174 stanova), podaci su Federalnog zavoda za statistiku.