Coca-Cola HBC B-H Sarajevo uvodi KeelClip™, odbacuje plastičnu omotnu foliju

Inovativnim rješenjima poput KeelClipa™ Coca-Cola HBC B-H Sarajevo nastoji doprinijeti stvaranju Svijeta bez otpada

0
388
KeelClip™ će se upotrebljavati na svim pakovanjima do šest limenki Coca-Cole, Coca-Cole Zero i Schweppesa

Coca-Cola HBC B-H Sarajevo prestaje upotrebljavati plastičnu omotnu foliju i počinje primjenjivati KeelClip™, inovativnu minimalističku kartonsku ambalažu, koja se može u potpunosti reciklirati.
KeelClip™ će se upotrebljavati na svim pakovanjima do šest limenki Coca-Cole, Coca-Cole Zero i Schweppesa, a potom će se proširiti na dio ostalog asortimana bezalkoholnih gaziranih pića koja na tržište dolaze u limenkama.
Inovativnim rješenjima poput KeelClipa™ Coca-Cola HBC B-H Sarajevo nastoji doprinijeti stvaranju Svijeta bez otpada. Riječ je o sveobuhvatnom višegodišnjem planu koji je pokrenut u saradnji sa strateškim partnerom –The Coca-Cola Company, čiji je cilj riješiti izazove povezane s ambalažom. U sklopu plana jedan je od ciljeva i da primarna ambalaža kojom se Coca-Cola HBC koristi do 2025. godine postane u potpunosti obnovljiva, a dodatan je iskorak u tom smjeru i uvođenje KeelClipa™.
Provodeći ovaj program Coca-Cola HBC B-H Sarajevo u posljednjih je 10 godina smanjila težinu plastičnih flaša koje proizvodi u svom pogonu za ukupno 7%. Inovacija u proizvodnom pogonu je i novi tip plastičnog čepa, koji će na osnovu manje težine za 26% u 2022. godini doprinijeti smanjenju korištenja plastike za gotovo 50 tona.
Svoju predanost održivom poslovanju Coca-Cola u Bosni i Hercegovinipotvrđuje i svojim društvenoodgovornim projektima. Projektom Od izvora do mora potiče akcije čišćenja obala od ambalažnoga otpada te podiže svijest o važnosti primjerenoga odlaganja otpada i čuvanja vodnih bogatstava. U 2021. godini tim projektom prikupljeno je više od pet tona otpada.
Uz navedeni program u oktobru 2021. godine Coca-Cola HBC obavezala se postići nultu stopu emisije stakleničkih gasovau cijelom vlastitom lancu vrijednosti do 2040. godine. Kompanija je izradila jasan plan i planira uložiti 250 miliona eura do 2025. godine u inicijative za smanjenje emisija.Tamo gdje emisije stakleničkih gasova neće biti moguće u potpunosti ukloniti,kompanija će ih umanjiti ulaganjem u ostale mjere za zaštitu klime.