Dedić: Projekt IFAD pomaže razvoj poljoprivrede i lokalnih zajednica

0
459
Nakon potpisivanja memoranduma uslijedit će objava javnih poziva

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić prisustvovao je danas u Bihaću potpisivanju memorandum o razumijevanju između Ureda za koordinaciju projekata pri resornom ministarstvu i općina u Klasteru 1 koji obuhvata sve općine Unsko-sanskog, te tri općine Kantona 10, odnosno Drvar, Glamoč i Grahovo.
IFAD 8 – Projekat razvoja ruralnih poduzeća i poljoprivrede je kredit IFAD-a u iznosu 11,78 miliona eura od čega je 60 posto namijenjeno Federaciji BiH, za 73 općine koje obuhvata projekt na području FBiH, a koje su podijeljene u pet klastera, odnosno grupa općina koje su geografski povezane i koja imaju srodna proizvodna svojstva i karakteristike.
Nakon potpisivanja memoranduma uslijedit će objava javnih poziva na osnovu kojih će općine kandidirati projekte s područja tih lokalnih zajednica.
“Prilikom usvajanja budžeta, svaka od općina će imati uvid da može participirati u projektu gdje Vlada FBiH uz podršku sredstava IFAD-a učestvuje u infrastrukturi od 50 do 95 posto u realizaciji samih infrastrukturnih projekata koji su najinteresantniji svakoj od općina. Isto tako, poljoprivrednim proizvođačima omogućuje se povećanje zasada, podrška otkupu, preradi i plasmanu na tržište njihovih proizvoda”, istakao je ministar Dedić.
Naveo je da će IFAD-ov projekat 8 biti realiziran u 73 općine na podučju FBiH u narednih pet godina. Kroz sami projekat, kako je pojasnio Dedić, obezbjedit će podršku farmerima, njihovim udruženjima, infrastrukturi na području svih lokalnih zajednica koje budu uključene. To je infrastruktura u vezi vodosnabdijevanja, lokalnih puteva, tržnica, sistema navodnjavanja i svega onoga što će pospješiti poljoprivrednu proizvodnju u općinama.
Direktor Jedinice za koordinaciju projekta pri Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH Halil Omanović je istakao da projekt ima za cilj da podigne ekonomsku moć malih farmera na način da im sufinansira početne pakete raznih proizvodnji.
Načelnici općina Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac i Ključ, Armin Halitović, Mahmut Jukić i Nedžad Zukanović naglasili su značaj ovih projekata i izrazili zahvalnost Federalnom ministarstvu poljoprivrede. Putem projekta će se, kako su istakli, pružiti podrška malim poljoprivrednim proizvođačima, te izgradnji odgovarajuće infrastrukture u lokalnim zajednicama.