Podaci u vezi sa stanovništvom i dalje će biti u fokusu UNFPA

0
666
Rukovodstvo statističkog zavoda RS razgovaralo sa predstavnicima UNFPA

Vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske Darko Milunović i vršilac dužnosti zamjenika direktora Radosav Savanović, razgovarali su danas sa predstavnicima Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) u BiH, na čelu sa Džonom Mosotijem, koji je takođe i direktor UNFPA za Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Kosovo.
Tokom sastanka u sjedištu Zavoda obje strane su izrazile zadovoljstvo dosadašnjom dugogodišnjom saradnjom koja se pokazala, kako je ocijenjeno, dosljednom, konzistentnom i zasnovanom na partnerskom odnosu.
Podaci u vezi sa stanovništvom i dalje će biti u fokusu međusobne saradnje i podrške UNFPA. Konstatovano je da je Zavod uprkos pandemiji Covid-19 uspješno sproveo važna anketna istraživanja poput Anketiranja domaćinstava s ciljem izrade glavnog okvira uzorka, APD (Anketa o potrošnji domaćinstava), ARS (Anketa o radnoj snazi), IKT (Anketa o upotrebi infornmaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima, te u domaćinstvima i pojedinačno), anketa u oblasti poljoprivrede, dok je naredne godine u planu i provođenje SILC istraživanja (Anketa o prihodima i uslovima života), te ankete o turizmu.
U vezi sa tekućima aktivnostima, izraženo je obostrano zadovoljstvo saradnjom UNFPA i Zavoda u vezi web portala za podatke o demografskoj otpornosti, te je pozdravljen očekivani sastanak sa prof. Robertom Galom sa Univerziteta u Budimpešti polovinom decembra ove godine u vezi sa NTA (National Accounts Transfer) metodologijom.
Sastanak je završen inicijativom UNFPA da se do kraja ove ili početkom naredne godine održi još jedan zajednički sastanak tri statističke institucije u BiH i UNFPA radi pregleda onog što je urađeno u ovoj godini i budućih planova, saopćeno je iz Zavoda za statistiku RS.