Delegacija Svjetske banke u Vladi FBiH: Uraditi novu strategiju reforme zdravstva

0
977
Premijer Novalić sa saradnicima primio je delegaciju Svjetske banke koju je predvodila Fadia Saadah

Trasiranje najznačajnijih okvira i pravaca reforme sektora zdravstva, bila je osnovna tema današnjeg sastanka u Vladi Federacije BiH premijera Fadila Novalića s delegacijom Svjetske banke koju je predvodila Fadia Saadah, direktorica za globalnu praksu za oblast zdravstva ove međunarodne finansijske intitucije.
Sastanku su prisustvovali i zamjenica premijera i federalna ministrica financija Jelka Milićević i federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić.
Istaknuto je da je Svjetska banka dugi niz godina angažirana u zdravstvenom sektoru u BiH i da su potrebne nove operacije i dimenzije kako bi se poboljšao nivo usluga koje utiču na ukupno zdravlje i život stanovništva.
Pokrenuta je inicijativa da se sačini vizija razvoja i unapređenja zdravstva, što je jedan od segmenata Reformske agende, i izradi nova strategija razvoja ove oblasti u BiH, obzirom na to da postojeća ističe sljedeće godine.
Ministar Mandić je rekao da je prepoznat ogroman problem koji postoji u zdravstvu jer se s ovom problematikom do sada niko nije htio uhvatiti u koštac. Istakao je da je jedan od glavnih problema neriješeno pitanje finansiranja i da je tu potrebna temeljita reforma.
Ministrica Milićević je kazala da je opredjeljenje Vlade FBiH da se problemi rješavaju u dva pravca, a oni su saniranje ogromne dubioze koje postoje u zdravstvenom sektoru i osiguravanje njihovog pozitivnog poslovanja u čemu je istakla značaj saradnje sa Svjetskom bankom koja bi svojim znanjem i iskustvom mogla pomoći u izradi zakonskog akta o finansijskoj konsolidaciji u ovoj oblasti.
Istakla je da zdravstvo ne može biti finansirano samo iz doprinosa na plaće i da u tom segmentu postoji hitna potreba za donošenje zakonskih propisa kako bi se nova strategija provela i sanirale dubioze u kojim su gotovo sve zdravstvene ustanove u Federaciji BiH.
Direktorica Saadah je rekla da Svjetska banka kroz izradu vizije želi provesti reformu zdravstva u čemu očekuje značajnu saradnju s domaćim institucijama koje su involvirane u ovu oblast, istakavši da sve reforme počinju s vizijom budućnosti.
Premijer Novalić je istakao da se za zdravstvo u FBiH izdvaja jako puno u odnosu na mogućnosti koje imamo.
“Nesumnjivo je da imamo kvalitet pružanja usluga zdravstvene zaštite, ali ovu oblast opterećuju strukturalni problemi, koji se kreću od pružanja usluga u primarnoj zaštiti do najvišeg nivoa, neizbalansiranost odnosa medicinskog i nemedicinskog osoblja i drugo“, rekao je Novalić.
Zaključujući današnji sastanak premijer Novalić je zahvalio predstavnicima Svjetske banke na pomoći u rješavanju problema koji su prisutni u zdravstvu i izrazio podršku izradi strategije njegovog razvoja, naglasivši da se, i pored složene ustavne strukture, određena pitanja mogu bolje riješiti, pri čemu je izdvojio neophodnost proširenja baze finansiranja zdravstvenog sektora, saopćeno je iz Vlade FBiH.