Direktna strana ulaganja u BiH lani porasla 22,1%, na 870 miliona KM

0
248
Direktna strana ulaganja u BiH iznosila su 1,2 milijarde KM u 2022. godini

Prema preliminarnim podacima Centralne banke BiH, direktna strana ulaganja u Bosni i Hercegovini u 2021. godini (s procijenjenim zadržanim zaradama) iznosila su 869,9 miliona KM, što je povećanje za 22,1 posto u odnosu na 712,7 miliona KM iz 2020. godine.
Iz Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) navode da u posljednje dvije godine Bosna i Hercegovina bilježi porast investicija, a samim tim i povećanje broja zaposlenih.
“Takođe, treba istaći potrebu saradnje institucija na različitim nivoima vlasti u BiH na poboljšanju uslova za nova ulaganja, jer su nam strani investitori prijeko potrebni usljed sporog ekonomskog razvoja zemlje i dalje visokog procenta nezaposlenih”, navode iz FIPA-e te dodaju da će Agencija nastaviti da radi na bh. promociji i raspoloživih investicijskih projekata s ciljem pronalaska novih stranih investitora za BiH.