Direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH preuzeo predsjedavanje CPESSEC-om

0
1211
Muamer Bandić (L) preuzeo predsjedavanje Centrom javnih službi za zapošljavanje Jugoistočne Evrope

U Beogradu je 24. i 25. septembra održana direktorska i ekspertska konferencija Centra javnih službi za zapošljavanje Jugoistočne Evrope (CPESSEC) o temi ‘Unapređivanje mjera aktivne politike zapošljavanja – obuka, strukovno osposobljavanje i profesionalni razvoj kroz različite obrazovne programe’.
Na konferenciji je svoje aktivno učešća imala i delegacija Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Danas je održana konferencija direktora članica Centra na kojoj je domaćin konferencije, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije Zoran Martinović predao direktoru Agencije za rad i zapošljavanje BiH MuameruBandiću, predsjedavanje Centrom javnih službi za zapošljavanje u narednih godinu dana.
“Obzirom da je Bosna i Hercegovina jedan od inicijatora ove saradnje i osnivanja Centra, osjećam obavezu i odgovornost spram daljnjeg funkcionisanja Centra. Potrebno je da uprkos brojnim obavezama u drugim inicijativama i mrežama ostanemo predani ideji Centra i osnovnim principima, a to je kreiranje politika i mjera koje ciljaju na punu zaposlenost, povećanje kvaliteta rada, jačanje socijalne uključenosti, promocije jednakog pristupa poslu, aktivacija radno sposobnog stanovništva, te povećanje zapošljavanja mladih i ostalih ugroženih grupa na tržištu rada“, rekao je tom prilikom Bandić.
Centar javnih službi za zapošljavanje Jugoistočne Evrope osnovan je 2006. godine u Sofiji i trenutno broji 10 članica. Centar je pridonio razvoju saradnje među institucijama tržišta rada u regionu, potpisivanju brojnih bilateralnih sporazuma i jačanju kapaciteta članica Centra u upravljanju tržištima rada. Svaka država članica ima obavezu da u toku jedne godine predsjedava radom Centra, te da u toku te godine organizira jednu ekspertsku i jednu direktorsku konferenciju.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here