RS: Ukupna premija osiguranja u prvom polugodištu 111,67 miliona KM

U ukupnoj premiji 14 društava za osiguranje sa sjedištem u RS zaračunali su 85,61 milion KM, a 12 filijala osiguravatelja iz FBiH učestvovale su sa 23,3 posto, odnosno u iznosu od 26,06 miliona KM

0
2087
Obračunata premija po društvima za osiguranje iz RS-a (Izvor: Agencija za osiguranje RS)

Ukupno obračunata premija na tržištu osiguranja Republike Srpske u prvih šest mjeseci 2018. godine iznosila je nešto više od 111,67 miliona KM i veća je odnosu na isti period prošle godine za 6,86 miliona KM ili 6,5 posto.
Pri tome je premija neživotnog osiguranja je porasla za 6,7 posto, a životnog osiguranja za 5,8 posto, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
U izvještaju Agencije za osiguranje RS za prvih šest mjeseci ove godine navedeno je da je 14 društava za osiguranje sa sjedištem u RS ostvarila premiju u iznosu od 85,61 milion KM, od čega se skoro 70 posto odnosi na neživotna osiguranja. Od tih 14 društava za osiguranje, 11 je obavljalo djelatnost neživotnog osiguranja, a tri djelatnost neživotnog i životnog osiguranja.
U ukupnoj premiji na tržištu osiguranja Republike Srpske, 12 filijala osiguravajućih društava iz Federacije BiH učestvovale su sa 23,3 posto, odnosno u iznosu od 26,06 miliona KM, od čega se 15,7 posto odnosi na neživotna osiguranja.
U narednoj tabeli prikazano je učešće društava za osiguranje sa sjedištem u RS-u i filijala društava za osiguranje iz FBiH u ukupno obračunatoj premiji na tržištu Republike Srpske.

Izvor: Agencija za osiguranje RS

Ukupno obračunata premija, u periodu januar-juni 2018. godine, koju su ostvarila društva za osiguranje sa sjedištem u RS-u, uključujući i premiju sedam osiguravajućih društava koja su putem filijala poslovala i na tržištu FBiH, iznosila je oko 107,42 miliona KM. Od toga je zaračunato nešto više od 85,61 milion KM na tržištu RS, a blizu 21,81 milion KM u FBiH. U odnosu na isti period lani, obračunata premija društava za osiguranje sa sjedištem u RS-u porasla je za 3,89 miliona KM ili 3,8 posto.
U prvih šest mjeseci 2018. u odnosu na isti period lani, kod neživotnih osiguranja četiri društva za osiguranje sa sjedištem u RS-u obračunala su manju premiju, dok su kod životnih osiguranja dva društva osiguranje obračunala manju premiju.

Obračunata premije po društvima za osiguranje sa sjedištem u RS

U narednoj tabeli dat je pregled obračunate premije društava za osiguranje sa sjedištem u RS-u ostvarene u FBiH.

Izvor: Agencija za osiguranje RS

U RS-u od ukupno obračunate premije, na premiju neživotnog osiguranja odnosilo se 97,18 miliona KM ili 90,5 posto, dok je premija životnog osiguranja iznosila 10,24 miliona KM ili 9,5 posto. U odnosu na prethodnu godinu, obračunata premija neživotnih osiguranja je porasla za 5,3 posto, dok se premija životnih osiguranja smanjila za 9,1 posto.
U ukupnoj premiji osiguranja od odgovornosti za motorna vozila, najznačajnije učešće je imala premija obaveznog osiguranja od autoodgovornosti sa 99,5 posto. Učešće premije obaveznog osiguranja od autoodgovornosti, u ukupno obračunatoj premiji osiguranja društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Srpskoj, bilo je 64,3 posto, odnosno u ukupno obračunatoj premiji neživotnih osiguranja 71,0 posto.

Izvor: Agencija za osiguranje Republike Srpske

Neto dobit premašila 18 miliona KM

Prema izvještaju Agencije za osiguranje RS, ukupna šestomjesečna neto dobit osiguravatelja iz ovog bh. entiteta iznosila je blizu 18,36 miliona KM, što je rezultiralo stopom povrata na kapital od 13,3 posto. Od toga je 11 osiguravatelja ostvarilo neto dobit od blizu 18,80 miliona KM, dok su tri društva za osiguranje zabilježila gubitak od 438,4 hiljade KM.
Ukupni prihodi, uključujući i dobitke utvrđene direktno u kapitalu, u prvoj polovini 2018. godine iznosili su oko 121,87 miliona KM i u odnosu na isti period lani bili su veći za 4,7 posto. Ukupni rashodi, uključujući i gubitke utvrđene direktno u kapitalu, iznosili su oko 102,35 miliona KM i bili su veći za 1,8 posto.
Vrijednost poslovne aktive i pasive društava za osiguranje sa sjedištem u RS na kraju juna 2018. iznosila je blizu 450,40 miliona KM i u odnosu na kraj 2017. porasla je za 4,1 posto.
U strukturi poslovne pasive, sa stanjem na kraju juna 2018. godine, kapital je učestvovao sa 30,7 posto, dugoročna rezervisanja sa 21,3 posto i obaveze sa 48,0 posto, pri čemu su tehničke rezerve (prenosne premije i rezerve za štete) činile 84,9 posto ukupnih obaveza.
Na kraju juna 2018. u društvima za osiguranje sa sjedištem u RS-u bilo je 1.427 zaposlenih. Pored toga, u filijalama društava za osiguranje iz FBiH bilo je zaposleno 265 radnika, a u Zaštitnom fondu Republike Srpske sedam uposlenih, što zajedno sa zaposlenima u društvima za osiguranje sa sjedištem u Republici Srpskoj iznosi 1.699 zaposlenih.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here