Dom naroda FBiH usvojio izmjene zakona o prijevremenom penzionisanju boraca

0
214
Dom naroda Parlamenta FBiH (Foto: Arhiv)

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio je na vanrednoj sjednici izmjene zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, čiji je predlagač delegat Jasmin Duvnjak.
Suština izmjena zakona je usklađivanje, odnosno rast penzija korisnika koje tretira na način kakav je propisan za druge penzionere u FBiH važećim Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Dosada je rast penzija prijevremeno penzionisanih branilaca projiciran prema indeksu rasta postrošačkih cijena u FBiH, a sad će, kao i kod drugih penzionera, usklađivanje biti svake godine 15. aprila na osnovu zbira 50 posto rasta indeksa potrošačkih cijena plus 50 posto rasta bruto društvenog proizvoda.

Veće naknade za borce, RVI, šehidske porodice

Dom naroda usvojio je i izmjene Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, kojima je predviđeno povećanje osnovice odnosno mjesečne naknade za 5% za ratne vojne invalide (RVI) i porodice šehida i poginulih branilaca, za šta je ovogodišnjim budžetom Federcije BiH namijenjeno 12,5 miliona KM.
“Osnovica sada iznosi 867,50 KM, a nakon stupanja na snagu izmijenjenog zakona, iznosit će 910 KM. Inače, do sada je u periodu od 2010. do 2022. godine osnovica povećana ukupno 7,5 posto”, pojasnio je pomoćnik federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Mirza Terzo.
Izmjenama Zakona će biti otklonjeni i nedostaci u članu 21. Na osnovu toga će naknade suprugama poginulih branilaca bez djece s prihodima biti povećane sa 173,50 KM na 391,30 KM, jednom roditelju poginulog borca sa 234,23 KM na 391,30 KM, dok će naknade za oba roditelja poginulog borca, koji su bez prihoda, naknade biti uvećane sa 303,63 KM na 455,00 KM.
Zakon uvodi i tzv. švicarsku formulu koja garantuje ovoj populaciji povećanje naknada svake godine.

Iz budžeta 225 miliona KM za dugovanja bolnica

Dom naroda FBiH danas je usvojio i Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH. To znači da će iz budžeta FBiH u tri fiskalne godine biti izdvojeno 225 miliona KM pomoći za zdravstvene institucije u FBiH koje imaju problema sa dugovanjima, od toga najviše Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru sa 63 miliona KM.
Akumulirani gubici su u većini javnih zdravstvenih ustanova, a prema podacima s kraja 2020. godine njihova ukupna dugovanja iznosila su 438,7 miliona KM.