Domaći stručnjaci učestvuju u međunarodnom projektu Sixthsense

0
180
Razvoj tehnologije koja će spašavati živote radnika hitnih službi, poput vatrogasaca, spasilaca...

Tim kompanije TeleGroup zajedno sa kolegama iz osam zemalja dio je prestižnog projekta SIXTHSENSE koji u okviru programa Horizon 2020 finansira Evropska unija.
Cilj ovog multidisciplinarnog istraživačko-inovacionog projekta je razvoj sistema integrisanog u odjeću za praćenje zdravlja operativaca spasilačkih službi sa taktilnom povratnom spregom, koji spasiocima omogućava da u rizičnim situacijama prepoznaju svoje trenutno stanje i eventualne zdravstvene rizike.
Potencijalni korisnici ovog rješenja su vatrogasna društva i gorske službe spašavanja iz Austrije, Italije, Hrvatske i Srbije sa kojima će se obavljati on-site testiranja razvijenih prototipa. Krajnji cilj projekta je razvijanje tehnologije koja će imati globalnu primjenu ispašavati živote onih koji prvi reaguju u hitnim situacijama, poput vatrogasaca, spasilaca i policajaca.
Dejan Rotula, Stefan Đurović i Aleksandar Vujić članovi su Business Development tima TeleGroupa koji intenzivno radi na ovom inovativnom projektu.
U periodu od tri mjeseca, TeleGroup je prošao sve rigorozne provjere Komisije EU i ispunio sve preduslove za učešće na projektu. Od aprila 2020. godine zvanično je uvršten na listu verifikovanih partnera za finansiranje iz programa EU.
“Pomoću prediktivnih modela zasnovanih na multimodalnim podacima sa senzora koji mjere biološke parametre, kao što su laktacija, natrijum, kalijum, srčani ritam, temperatura tijela itd, ovaj sistem će omogućiti spasiocima ranu detekciju rizičnih faktora koji bi mogli dovesti do brzog pogoršanja njihovog zdravlja i radnih sposobnosti”, istakao je Rotula.
Svaka organizacija u ovom projektu svoj doprinos pruža kroz specifičnu ekspertizu, a TeleGroup, kao dugogodišnji tehnološki partner u domenu informaciono-komunikacionih tehnologija, dizajniraće telekomunikaciono rješenje sa ciljem uspostavljanja nesmetane radio komunikacije u kritičnim situacijama.
“Takođe, kreiramo i interaktivni softver za vizuelno praćenje statusa više spasilačkih ekipa istovremeno na terenu. Ovaj namjenski softver će omogućiti udaljenom komandnom centru da prati zdravstveno stanje svojih operativaca na terenu u svakom trenutku i pravovremno detektuje, reaguje, a samim tim i spriječi potencijalne rizične situacije po zdravlje spasilaca”, izjavio je Vujić.
Nosilac projekta u okviru TeleGroupa je TeleGroup Germany GmbH, ali su i ostale članice TeleGroup sistema (TeleGroup Beograd, TeleGroup Banja Luka i TeleGroup Sarajevo) aktivno uključene u rad na ovom važnom projektu.
“Stečeno iskustvo će biti neprocjenjivo za naredni program Horizon EUROPE, koji će trajati u periodu od 2021. do 2027. godine i na kojem će se insistirati na još intenzivnijem učešću kompanija iz privrede, neophodnih partnera istraživačkim organizacijama za kreiranje industrijski prihvatljivih proizvoda“, kaže Đurović.
Projekat SIXTHSENSE zvanično je počeo 1. maja 2020, a predviđeno je da traje 36 mjeseci. Konzorcijum projekta čini 21 organizacija iz devet evropskih zemalja. Ovaj projekat je finansiran iz programa Evropske unije za istraživanje i inovacije Horizont 2020.