Dopunjena lista objekata za projekt energetske efikasnosti u FBiH

0
201
Na listi objekata za projekt energetske efikasnosti je i Klinika za plućne bolesti Podhrastovi

Vlada Federacije BiH je danas, nastavljajući 259. sjednicu, usvojila informaciju Upravnog odbora Projekta ‘Energetska efikasnost u BiH’ za FBiH i dala saglasnost na dopunjenu Listu objekata za implementaciju mjera energetske efikasnosti za period od 2020. do 2024. godine za objekte od značaja za FBiH. Ukupna investicija je procijenjena na 3.798.030,05 KM (s PDV-om).
Dopunjenu listu objekata od značaja za FBiH čini devet objekata, i to: Policijska akademija Sarajevo, Klinika za plućne bolesti Podhrastovi i Federalno ministarstvo pravde (Sarajevo), četiri objekta u Mostaru (Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinika za infektivne bolesti, Klinika za kožne i spolne bolesti, Centar za kliničku farmakologiju, Klinika za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu i Ravnateljstvo SKBM, kao i Klinika za plućne bolesti i Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku JZU UKC Tuzla.