Dvije decenije uspješnog rada Centralne banke BiH

0
2065
Uposlenici CBBiH izdvojili procenat od ličnih primanja za pomoć socijalno ugroženim

Dvadeset godina od početka rada Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) navršavaju se 11. augusta 2017.,  tokom kojih je, svojim nezavisnim i profesionalnim djelovanjem, uspostavila i održala monetarnu stabilnost kao jedan od ključnih faktora makroekonomske stabilnosti BiH.
Pored dosljednog provođenja aranžmana valutnog odbora, CBBiH se razvijala, kako bi, u okviru svojih nadležnosti, dala doprinos stabilnosti finansijskog sistema i podršku ekonomskom razvoju zemlje, i ispunjavanju preuzetih međunarodnih obaveza BiH, saopćeno je iz Centralne banke BiH.
Ključni reformski procesi u prvim godinama od osnivanja podrazumijevali su uvođenje jedinstvene valute na teritoriji cjelovitog ekonomskog prostora, i reformu bezgotovinskog platnog prometa, te njegov prenos na komercijalne banke uz sistem poravnanja u CBBiH.
Uspješno provedene reforme su obezbijedile, između ostalog, preduslove za pokretanje drugih procesa, poput reforme bankarskog sektora, zahvaljujući kojima građani BiH na raspolaganju imaju finansijske usluge na nivou razvijenih zapadnih ekonomija.
CBBiH je, od strane relevatnih domaćih i međunarodnih institucija prepoznata kao institucija s visokim kredibilitetom koja kontinuirano usklađuje svoje poslovanje s najboljim svjetskim praksama, imajući u vidu EU aspiracije zemlje.
U sklopu obilježavanja predstojećeg jubileja, CBBiH će organizirati niz prigodnih aktivnosti, od kojih izdvajamo:
• Izložbu ‘Tragom novca’, koja će biti otvorena 11.08.2017. godine u 11.00 sati u Zemaljskom muzeju BiH, uz promociju prigodne jubilarne kovanice. Nakon otvorenja, izložba će u periodu 12.08.-22.09.2017. biti otvorena za sve zainteresirane;
• Međunarodnu konferenciju ’20 godina stabilnosti’ 22.09.2017. godine, koja će okupiti predstavnike vlasti, guvernere i druge predstavnike centralnih banaka, kao i kreatore politika i eksperte EU i međunarodnih finansijskih institucija;
• Promociju monografije CBBiH u povodu dvadesete godišnjice Centralne banke BiH;
• Obilježavanje Dana štednje, 31.10.2017. godine.