ProCredit Bank, EBRD i EU podržavaju digitalizaciju malih i srednjih preduzeća u BiH

Osim kredita, mala i srednja preduzeća će moći dobiti i subvencije u vrijednosti do 15 posto ukupnog iznosa kredita, a poticaje finansira Evropska unija

0
459
EBRD i ProCredit banka u BiH potpisale ugovor o kreditnoj liniji od 5 miliona eura za ulaganja u digitalizaciju MSP

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i ProCredit banka u BiH potpisale su danas ugovor o kreditnoj liniji od 5 miliona eura, za koju je Evropska unija osigurala bespovratna sredstva, namijenjanih lokalnim malim i srednjim preduzećima (MSP), a u okviru nedavno pokrenutog programa Go Digital u Bosni i Hercegovini.
Sredstva će biti dostupna preduzećima za ulaganja u digitalizaciju svog poslovanja i u cilju poboljšanja produktivnosti, operativne efikasnosti i otpornosti.
Mala i srednja preduzeća će moći da konkurišu za sredstva za ulaganje u hardver i softver za različite projekte digitalne transformacije u oblasti digitalne komunikacije, informacione i IT bezbjednosti, digitalno upravljanje i digitalizaciju proizvodnih procesa i usluga. Cilj je potaknuti digitalnu transformaciju MSP i učiniti ih konkurentnijim na tržištima Evropske unije (EU) i usklađenim sa standardima koje zahtijevaju EU direktive.
Osim kredita, mala i srednja preduzeća će moći dobiti i subvencije u vrijednosti do 15 posto ukupnog iznosa kredita. Ove poticaje finansira EU.
Amir Salkanović, predsjednik Uprave ProCredit Bank BiH naglasio je da je bitno da mala i srednja preduzeća kontinuirano pokazuju agilnost i sposobnost da se pozicioniraju na lokalnom, regionalnom i evropskom tržištu.
“Siguran sam da menadžeri kompanija prepoznaju šta ih čini jačim, efikasnijim i otpornijim, te da je digitalizacija, sa elementima energetske efikasnosti i proizvodnje čiste energije za vlastite potrebe, visoko na njihovoj agendi. S tim u vezi smatram da će kreditna linija Go Digital, sa grantom, kao dijelom kreditnog aranžmana, djelovati motivirajuće za investicije i dalje unapređenje najproduktivnijeg i najvažnijeg dijela naše ekonomije. U konačnici, iznimno smo sretni što sa EBRD-om otvaramo još jedno inovativno poglavlje“, kazao je Salkanović.
Manuela Nesl, šefica EBRD-a za Bosnu i Hercegovinu, izrazila je zadovoljstvo što se sa ProCredit Bank potpisuje prvaspecijalizovana kreditna linija za digitalizaciju u okviru EBRD programa ‘Go Digital’ u BiH.
Kreditna linija je dio zajedničkog programa EBRD-a i EU ‘Go Digital’ u Bosni i Hercegovini, za koji je EBRD osigurao 40 miliona eura kredita, dok je EU osigurala grantove od 9 miliona eura za poticajna sredstva, savjetodavne usluge i tehničke programe pomoć.
Program će biti popraćen aktivnostima njemačkog Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), koje će sarađivati s vladom i interesnim stranama kako bi pomoglo u izgradnji ekosistema za digitalizaciju, automatizaciju i inovacije u BiH, uključujući digitalne inovacijske HUB-ove, u skladu s EU najboljim praksama.
Program direktno doprinosi Digitalnoj agendi Evropske komisije za Zapadni Balkan, koja ima za cilj da podrži tranziciju privatnog sektora i pomogne preduzećima da u potpunosti osiguraju prednosti digitalne transformacije privrede.
Od kada je počela sa radom u Bosni i Hercegovini 1996. godine, EBRD je uložila više od 2,8 milijardi eura u 203 projekta u zemlji.