EBRD odobrio Addiko Bank Banja Luka zajam od 5 miliona eura za podršku preduzećima

0
1224
Ian Brown i Mario Ivanković potpisali kreditnu liniju

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) odobrila je kredit Addiko Bank a.d. Banja Luka u iznosu od 5 miliona eura s ciljem pružanja podrške rastu i razvoju malih preduzeća na lokalnom tržištu.
Realizacija kreditne linije će se izvršiti dodjelom pojedinačnih dugoročnih kredita mikro klijentima, malim i srednjim preduzećima. Ograničeni izvori dugoročnih finasiranja u BiH i dalje su glavna prepreka za rast privatnog sektora, što ovoj kreditnoj liniji daje na značaju.
“Zadovoljni smo započinjanjem ovakve vrste saradnje sa Addiko Bank a.d. Banja Luka jer će nam omogućiti da podržimo razvoj ove banke i jačanje realne ekonomije. Zaista je bitno da se jača i podstiče angažman privatnih preduzetnika u BiH”, rekao je Ian Brown, šef EBRD ureda za BiH.
“Drago nam je što će ovakva saradnja biti prvenstveno korištena za podršku sektoru malih i srednjih preduzeća koji predstavljaju generator lokalne ekonomije, ali će takođe indirektno podržati i lokalne zajednice i njihov ekonomski razvoj”, rekao je Mario Ivanković, predsjednik Uprave Addiko Bank a.d. Banja Luka.
EBRD je od početka poslovanja u BiH investirala više od 2 milijarde eura za više od 145 projekata u zemlji.