EIB odobrila BiH zajam od 150 miliona eura za nastavak gradnje Koridora 5c

0
856
Podržano kreditno zaduženje kod EBRD-a za gradnju dionice Mostar sjever - jug u iznosu do 220 miliona eura

Evropska investiciona banka (EIB) danas je odobrila BiH dva kredita ukupne vrijednosti od 150 miliona eura za izgradnju dijela autoceste na Koridoru 5c.
Kreditima EIB-a biće finansirana dva dijela trans-evropske mreže Koridora 5c, koji povezuje Budimpeštu i istočnu Hrvatsku s Jadranskom obalom kroz Bosnu i Hercegovinu.
Kreditom od 100 miliona eura finansirat će se dionica Koridora 5C južno od Mostara: izgradnja autoceste sa naplatnim rampama u dužini od 21 km, uključujući dupli tunel dužine 2,6 km i pomoćne konstrukcije između južnog Mostara i Počitelja na jugu BiH.
Drugi projekat, koji se finansira evropskim kreditom od 50 miliona eura, odnosi se na dionicu Zenica sjever, odnosno izgradnju nove dionice autoceste sa naplatnim rampama u dužini od 2,8 km, uključujući dupli tunel dužine 2,4 km i pomoćne konstrukcije između Ponirka i Vrača u centralnom dijelu zemlje.
EIB učestvuje sa vlastima BiH kao glavni finansijer za odobrenje investicionog kredita od Evropske unije od 19,4 miliona eura koje je trenutno u proceduri odobrenja za dionicu Zenica sjever, a takođe traži odobrenje dodatnog investicionog kredita EU za dionicu Mostar jug od Investicionog okvira za zapadni Balkan.