Kreditno zaduženje za izgradnju novih 40 kilometara autoputa

0
952
RS se zadužuje kod EBRD-a za finansiranje gradnje obilaznice Doboj na Koridoru 5C

Vlada FBiH donijela je danas nekoliko odluka kojima prihvata zaduženje Federacije BiH kod međunarodnih finansijskih institucija za finansiranje projekata na Koridoru 5c.
Prihvatanjem odluke po Kreditnom sporazumu između Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj i BiH bit će osigurana sredstva od oko 36 miliona eura za realizaciju Projekta Nemila – Donja Gračanica.
Po Ugovoru o finansiranju između Evropske investicijske banke (EIB) i Bosne i Hercegovine osiguravaju se sredstva od 100 miliona eura za realizaciju projekta Mostar-Jug, a za projekat Zenica-Sjever sredstva od 50 miliona eura.
Po Sporazumu o zajmu između BiH i OPEC Fonda za međunarodni razvoj osigurava se 27.150.000 dolara za poddionicu Nemila – Donja Gračanica (Zenica-Sjever – Komponenta A), a za poddionicu Nemila – Donja Gračanica (Zenica-Sjever – Komponenta B) 24.300.000 eura.
Federacija BiH će sredstva na kreditnom osnovu prenijeti na JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, koje je krajnji korisnik i dužnik, a na ovaj način je omogućena izgradnja izgraditi novih 40 kilometara autoputa na Koridoru 5c.