EIF i ProCredit: Dodatnih 800 miliona eura za inovativna mala i srednja preduzeća

0
1183
Potpisu sporazuma ProCredita i EIF-a u Frankfurtu prisustvovao i Amir Salkanović, član UO ProCredit Bank BiH (drugi slijeva)

Evropski investicioni fond (EIF)* i ProCredit grupacija obezbijedili su dodatnih 800 miliona eura za inovativna mala i srednja preduzeća (MSP), čime je osigurano ukupno 1,62 milijardi eura za preduzeća u jedanaest zemalja.
Finansiranje koje potpomaže EIF sada je putem ProCredit banaka dostupno u jugoistočnoj i istočnoj Evropi, a cilj su preduzeća koja koriste nove tehnologije i proizvode nove proizvode u jednoj od 11 zemalja gdje je dostupna ova vrsta kredita (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Gruzija, Njemačka, Grčka, Moldavija, Sjeverna Makedonija, Rumunija, Srbija i Ukrajina).
Do danas je sporazumima sa ProCreditom već omogućena podrška za oko 2.000 inovativnih MSP, i to uglavnom u sektorima proizvodnje i trgovine na veliko i malo, a u narednim godinama bit će ih finansirano mnogo više.
Ti sporazumi potpisani su u okviru Inicijative Evropske komisije za finansiranje inovativnih preduzeća (InnovFin), uz podršku programa Evropske unije za istraživanje i inovacije, Horizont 2020.
Inicijativom InnovFin bankama učesnicama je omogućeno kreditiranje inovativnih preduzeća uz pomoć garancije koju obezbjeđuje EIF. Sporazumi koji su potpisani u zemljama članicama EU omogućeni su zahvaljujući podršci Evropskog fonda za strateška ulaganja (EFSI), koji predstavlja centralni stub Investicionog plana za Evropu Evropske komisije, poznatog i kao ‘Junkerov plan’.
“Dvije godine nakon što smo najavili 820 miliona eura podrške za MSP u jedanaest zemalja, Evropski investicioni fond i ProCredit udvostručavaju svoju finansijsku podršku, što znači da su u ovim zemljama za finansiranje malih i srednjih preduzeća trenutno na raspolaganju 1,62 milijarde eura. Ovakva kontinuirana i uvećana podrška EU će, pored onih 2.000 malih i srednjih preduzeća koji su već ostvarili koristi od ovog plana, donijeti konkretnu promjenu za hiljade ljudi koji imaju inovativne poslovne ideje, a nedostaju im finansijska sredstva“, rekao je Jyrki Katainen, potpredsjednik Evropske komisije zadužen za poslove, rast, ulaganja i konkurentnost.
Glavni izvršni direktor EIF-a, Pier Luigi Giliber, izrazio je zadovoljstvo pozitivnim rezultatima ostvarenim kroz sporazume sa ProCredit bankama o garancijama za inovativna mala i srednja preduzeća.
“Distribucijska mreža koju je uspostavila ProCredit Bank i njena stručnost u kreditiranju malih i srednjih preduzeća, osigurava brzu raspodjelu kredita koje podržava Evropska komisijau ovih jedanaest zemalja. Kroz ove transakcije preduzeća će ostvariti pristup sredstvima koja omogućava EU u cilju podsticanja programa inovacija širom Evrope“, rekao je Giliber.
“Produženje našeg međusobnog sporazuma važan je signal za našu grupaciju. On našim klijentima pokazuje da će EU nastaviti podržavati ulaganja inovativnih malih i srednjih preduzeća u jugoistočnoj i istočnoj Evropi, kao i da prepoznaje doprinos koji ProCredit banke daju u razvoju njihovih zemalja“, izjavio je Dr. Claus-Peter Zeitinger, predsjednik Nadzornog odbora ProCredit Holdinga.
_______
*Evropski investicioni fond (EIF) je dio grupe Evropske investicione banke. Njegov osnovni cilj je podrška mikro, malim i srednjim preduzećima (MSP) u Evropi kroz omogućavanje pristupa finansijskim sredstvima.