Elektronski registar: Pogledajte koje firme u FBiH mogu raditi poslove zaštite na radu

0
2476
U elektronskom registru su evidentirana izdata rješenja iz oblasti zaštite na radu

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je ažuriralo podatke o organizacijama koje vrše periodične preglede i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu, odnosno podakte o onim organizacijama koje su prestale da postoje ili više ne obavljaju poslove za koje su ovlaštene.
U skladu s tim aktivnostima urađen je i elektronski registar u kojem su evidentirana izdata rješenja iz oblasti zaštite na radu u skladu s članom 21. zakona o zaštiti na radu.
U registru je evidentirana jedna organizacija kojoj je izdato ovlaštenje za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava rada i opreme i sredstava lične zaštite, fizičkih hemijskih ili bioloških štetnosti i mikroklime, kao i ovlaštenje za procjenu opasnosti od štetnih uticaja na zdravlje odnosno radnu sposobnost radnika na radnim mjestima sa posebnim uvjetima rada.
Također, evidentirano je 10 organizacija kojima je izdato ovlaštenje za obavljanje periodičnih pregleda sredstava rada i opreme i sredstava lične zaštite, kao i fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime, te 24 organizacije kojima je izdato ovlaštenje za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava rada i opreme i sredstava lične zaštite, dvije organizacije kojima je izdato ovlaštenje za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime, kao i 12 organizacija kod kojih je još uvijek u toku postupak kontrolnog nadzora u skladu sa odredbom člana 24. Zakona o zaštiti na radu.
Uvid u elektronski registar kojim se evidentiraju izdata rješenja iz oblasti zaštite na radu u skladu s članom 21. zakona o zaštiti na radu može se izvršiti putem ovog linka

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here