Energetska tranzicija je važna, EU spremna pružiti podršku

0
348
Sastanak predstavnika Vlade FBiH i EU o energetskom sektoru i reformskim projektima

Delegacija Vlade Federacije BiH predvođena premijerom Fadilom Novalićem razgovarala je danas u Sarajevu s predstavnicima Evropske unije u Bosni i Hercegovini koju su činili šef jedinice za BiH i Kosovo pri Evropskoj službi za susjedstvo i pregovore o proširenju Vassilis Maragos i šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH, ambasador Johann Sattler.
Na sastanku je razgovarano o energetskom sektoru, s naglaskom na energetsku tranziciju i status Bloka 7 Termoelektrane Tuzla, kao i projekt Južne interkonekcije.
Delegacija EU informirana je i o statusu seta energetskih zakona koje je Vlada FBiH pripremala u saradnji sa evropskim i međunarodnim partnerima, te institucijama, a koji su u proceduri donošenja. Također, istaknuto je da je energetsku tranziciju potrebno provesti na način koji će biti prihvatljiv svim sudionicima ovog procesa.
Predstavnici EU delegacije su istakli da je energetska tranzicija veoma važna, te su spremni pružiti podršku, kako u kontekstu prelaska na obnovljive izvore energije, tako i u ublažavanju socijalnih posljedica tranzicije.
Ovom prilikom prezentirane su i poduzete aktivnosti Vlade FBiH u sprečavanju i borbi protiv korupcije, kao i procesu reforme javne uprave u Federaciji BiH, a za koje je EU spremna i dalje pružati tehničku i stručnu podršku.
Istaknuto je opredjeljenje Vlade FBiH na putu ka članstvu naše zemlje Evropskoj uniji, kao i značaj podrške koja je od izuzetne važnosti u ovim zahtjevnim reformskim procesima.
Današnji sastanak sagovornici su ocjenili korisnim za daljnje aktivnosti i nastavak dosadašnje dobre saradnje.
U delegaciji Vlade FBiH bili su federalni ministri energije rudarstva i industrije, te pravde, Nermin Džindić i Mato Jozić, sekretarka Vlade FBiH Edita Kalajdžić, kao i direktori Agencije za državnu službu FBiH i Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, Refik Begić i Davorin Korać.