Energoinvestu 2 miliona KM za plaćanje takse Gasprom exportu iz Moskve

0
213
Energoinvest Sarajevo dobit će 2 miliona KM za plaćanje takse ruskom Gasprom exportu

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici je donijela Odluku o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992-1995. godina, planiranih u Budžetu FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji subvencija javnim preduzećima.
Sredstva od 2 miliona KM su potrebna kako bi Energoinvest d.d. Sarajevo platio taksu Gasprom exportu iz Moskve.
Vlada FBiH je donijela Odluku kojom propisuje prenos sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata, planiranih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrija u iznosu od 11,5 miliona KM. Ovaj iznos će biti utrošen u skladu sa Odlukom o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2019. – 2022. godina.