Entitetske vlade traže zabranu izvoza i prometa trupaca iz BiH

0
1131
Nakon sjednice novinarima su se obratili entitetski premijeri Željka Cvijanović i Fadil Novalić

Vlada Federacije BiH i Vlada Republike Srpske su na današnjoj 3. zajedničkoj sjednici održanoj u Sarajevu prihvatile informaciju o poduzetim aktivnostima u oblasti borbe protiv sive ekonomije i saglasile se s Prijedlogom prioritetnih mjera za saradnju dviju vlada u borbi protiv sive ekonomije.
Pomoćnik ministra finansija Vlade RS-a Jovo Radukić i savjetnik premijera FBiH Zlatko Hurtić su zaduženi da, u skladu s primjedbama u raspravi, sačine pregled usaglašenih prioritetnih mjera i definiraju mehanizam međuentitetske koordinacije za implementaciju i monitoring, te da tako usaglašen dokument, do 1. novembra, dostave entitetskim vladama na saglasnost.
Dvije vlade prihvatile su i informaciju o prometu šumskih drvnih sortimenata sa aspekta obezbjeđenja sirovine za domaće drvoprerađivače. Kako je zaključeno, Vlada FBiH će donijeti odluku o privremenoj mjeri za promet trupaca, s rokom primjene usaglašenim sa odlukom Vlade RS-a.
Entitetska ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva su obavezani da, s ciljem trajnog rješavanja ovog pitanja, u roku od 30 dana usaglase tekst zajedničke inicijative koju će premijer FBiH i predsjednica Vlade RS uputiti Vijeću ministara BiH.
Entitetske vlade će takođe uputiti Vijeću ministara BiH zajedničku inicijativu za donošenje odluke o zabrani izvoza i prometa trupaca iz Bosne i Hercegovine.
Dvije vlade su danas prihvatile informaciju o statusu neperspektivne vojne imovine i izrazile zajednički stav da ovo pitanje bude riješeno u skladu s važećim propisima, s prioritetom za skidanje zabrane raspolaganja na neperspektivnoj vojnoj imovini koja ima opći i javni interes za oba entiteta i da bude stavljena u funkciju razvoja i otvaranja novih radnih mjesta u oba entiteta.
Vlada RS-a i Vlada FBiH zadužile su ministre pravde da imenuju osobe koje će se baviti pitanjem pravnog statusa neperspektivne vojne imovine.

Bez jedinstvenog stava o povećanju akciza

Nakon zajedničke sjednic e novinari su pitali enetitetske premijere da li je bilo riječi i o povećanju akciza. Odgovoreno je da nije razgovarano o akcizama, ali su istakli da ne postoji jedinstven stav entitetskih vlasti o povećanju akciza u BiH.
Novalić je kazao da su građanima potrebne akcize i da se one donose na državnom nivou. Kako kaže, Vlada FBiH je za akcize i novac će usmjeravati samo u ceste i autoputeve.
Cvijanović je kazala da su akcize obaveza državnog nivoa, te da više nije bitno da li je neko za akcize jer je upitno da li postoji skupštinska većina koja će izglasati povećanje akciza.