FAO predstavio novi javni alat zasnovan na podacima poljoprivrednog popisa

Novi FAOSTAT domen omogućava lakšu procjenu trendova u poljoprivrednim sektorima širom svijeta

0
553
Zemlje s najvećim brojem posjeda na 1.000 stanovnika (Izvor: FAOSTAT)

Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) predstavila je FAOSTAT, najveću svjetsku bazu poljoprivrednih podataka, važan novi domen koji omogućava mnogo lakše poređenje i procjenu trendova tokom vremena poljoprivrednih struktura svih zemalja članica.
Portal otvorenog pristupa koji služi kao globalno javno dobro, FAOSTAT prikuplja i usklađuje mnoštvo podataka o proizvodnji, trgovini i potrošnji u poljoprivrednom sektoru, daleko najvećem svjetskom ekonomskom sektoru u smislu zapošljavanja i održivosti sredstava za život.
Nova domena omogućava brz pristup informacijama koliko farmi postoji u datoj zemlji, koje su njihove veličine, tipologija posjeda koja određuje vlasništvo nad njima, pol farmera i koliko ljudi živi i radi na njima, a sve to dobiveno nacionalnim popisima poljoprivrede. Podaci trenutno obuhvataju popise iz 1990., 2000. i 2010. godine, a podaci za 2020. uskoro će biti dodati, saopćeno je iz FAO.

Neki od dostupnih podataka na FAOSTAT-u

Ruska Federacija ima najveću ukupnu površinu koju pokrivaju farme, sa 451 milion hektara, a slijede Australija, Sjedinjene Američke Države i Brazil.
Rusija također ima najviše posjeda ili farmi (bez obzira na veličinu) na 1.000 ljudi, a slijede Kina, Vijetnam i Indija.
Zemlje s najvećom prosječnom veličinom farme su Australija, a slijede Island, Argentina, Urugvaj, Kanada, Novi Zeland i Češka.
Među zemljama koje su izvršile popis, one sa najmanjom prijavljenom prosječnom površinom posjeda su Palau, Bangladeš i Egipat.
Četrdeset ili više posto svih poljoprivrednih gazdinstava vode žene u Litvaniji, Letoniji i Esvatiniju. Nigdje to nije iznad 50 posto.
U osam zemalja, 60 posto ili više poljoprivrednog zemljišta se iznajmljuje, a njima ne upravljaju vlasnici. Osim na Sjevernim Marijanskim ostrvima, sva su ona u Evropi, uključujući Francusku i Njemačku.
Zemlje u kojima se većina članova domaćinstava u poljoprivrednim gazdinstvima zapravo bavi poljoprivredom uključuju Brazil, Vijetnam, Urugvaj i Republiku Koreju.
Trend se povećava u tim zemljama, kao i u Burkini Faso, Mjanmaru i Japanu.