Premijerka BPK: Ohrabruje interes za nastavak izgradnje tunela Hranjen

0
215
Tunel Hranjen je najzahtjevniji projekat na djelu buduće brze ceste Goražde - Sarajevo

JP Autoceste FBiH su 20. maja objavile tender za izgradnju tunela Hranjen-Faza I-nastavak LOT 1 (iskop i izrada primarne pregradne glavne i servisne tunelske cijevi) i početak radova LOT 2 (ugradnja dijela sekundarne tunelske obloge). Finansijska sredstva po ovom tenderu izdvojena su u iznosu od 32,5 miliona KM, a rok za dostavljanje ponuda je 30. juni 2022. godine.
Prema riječima premijerke Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) Goražde Aide Obuće, interes ovog kantona je da se što prije izabere izvođač radova koji će prema tenderskoj dokumentaciji, u roku od 12 mjeseci, izvršiti poslove prema planiranoj dinamici koju je utvrdilo JP Autoceste FBiH kao investitor projekta.
Kada je riječ o trenutnim radovima na realizaciji projekta izgradnje tunela Hranjen, prema informacijama sa kojim raspolaže premijerka BPK, ukazano je na neophodnost kvalitetnog izvođenja radova na dijelu koji je već iskopan, a to je u dužini većoj od 2.200 metara s jedne i druge strane.
“Ono što nas ohrabruje jeste da je prisutan interes da se ovaj projekat nastavi, a pozitivne informacije da će to tako i biti uvijek su dolazile kako iz JP Autoceste FBiH, tako i Vlade Federacije BiH”, istakla je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.