FBA oduzela lizing dozvolu Vantage Business Leasingu Sarajevo

0
1260
Oduzeta dozvola Vantage Business Leasingu Sarajevo

Agencija za bankarstvo Federacije BiH (FBA) je oduzela dozvolu za obavljanje poslova lizinga društvu Vantage Business Leasing d.o.o. Sarajevo. Kako je navedeno u rješenju, dozvola za obavljanje lizing poslova je oduzeta na osnovu zahtjeva ovog društva (imalo 12 zaposlenih) koje je ranije poslovalo pod nazivom VB Leasinga d.o.o. Sarajevo.
U skladu sa tim rješenjem, donesenim 7.12.2020. godine, Vantage Business Leasingu nije dozvoljeno sklapati nove poslove u vezi sa obavljanjem poslova lizinga, osim onih poslova kojima se osigurava prestanak obavljanja poslova lizinga i usklađivanje djelatnosti sa ovim rješenjem u skladu sa Zakonom o lizingu, saopćeno je iz FBA.
Prema podacima FBA, u prvih devet mjeseci 2020. godine Vantage Business Leasing nije imao plasmana dok je zaključno sa krajem septembra ove godine iskazao potraživanja po finansijskom lizingu u iznosu od samo 5.000 KM. Vantage Business Leasing je na kraju trećeg kvartala tekuće godine imalo ukupnu bilansnu sumu u iznosu od 3.152.000 KM, dok je ukupan kapital iznosio 2.981.000 KM.