FBiH će emitovati obveznice: 13,87 miliona KM za izmirenje obaveza stare devizne štednje

0
796
Planirano zaduženje emisijom trezoraca u iznosu od 360 miliona KM, a obveznica 330 miliona KM

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH donijela je Odluku o 11. emisiji obveznica Federacije BiH. Ovom odlukom uređuju se iznos, uvjeti i postupak emisije obveznica s ciljem izmirenja obaveza Federacije BiH po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje.
Iznos emisije obveznica je 13.873.609 KM i predstavlja sumu pojedinačnih verifikovanih iznosa umanjenih za isplaćene gotovinske isplate i otpisa iznosa u feninzima za svakog povjerioca, s rokom dospijeća od 18 mjeseci. Obveznice neće biti emitirane za iznose koji nakon gotovinske isplate ne prelaze 100 KM.
Donesene su i dvije odluke kojima su utvrđeni postupci i dinamika gotovinskih isplata verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH za 2019. godinu.
Prva se odnosi na isplate iz sredstava planiranih u ovogodišnjem Budžetu FBiH, a druga na isplatu iz sredstava utvrđenih u razdjelu ‘Otplate unutrašnjeg duga – obveze za staru deviznu štednju’.
U oba slučaja će svakom pojedinom potražiocu, kojem je izdata potvrda o verifikaciji računa stare devizne štednje, s Jedinstvenog računa trezora FBiH biti isplaćen maksimalni iznos od 1.000 KM ili ukupan iznos potraživanja do 1.000 KM.