Vlada FBiH: Za uspostavu rezervi naftnih derivata 45,5 miliona KM

0
676
Investiranje u NTF u iznosu od 4 miliona KM biće obezbijeđeno iz Budžeta FBiH za 2021. godinu

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku o raspodjeli sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2019. – 2022. godine.
Sredstva koja se uplaćuju na poseban namjenski podračun Jedinstvenog računa Trezora FBiH, predstavljaju prihode Operatora – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo i namijenjena su kupovini naftnih derivata s ciljem formiranja njihovih rezervi, ugovaranju osiguranja rezervi, kontroli kvaliteta, osiguranju tehničko-tehnološke ispravnosti postrojenja i skladišta, te troškove rada Operatora.
U skladu s Planom namjenskog utroška takse za period 2019. – 2022. godina, ukupan iznos od 45,5 miliona KM bit će raspoređen na osnovu trogodišnjeg finansijskog plana Operatora za period od 2018. do 2020. godine i analiza prometa naftnih derivata za 2021. i 2022. godinu.