FBiH: Dobit banaka u prva tri kvartala 2020. pala 39,7%, na 151,2 miliona KM

Ukupna neto dobit 13 banaka iznosila 166,7 miliona KM, dok su gubitak iskazale dvije banke u iznosu od 15,5 miliona KM

0
4303
Korona kriza značajno je uticala na finansijski rezultat bankarskog sektora Federacije BiH

Posljedice pandemije, koje će se moći sagledati tek u narednom periodu, imale su značajan uticaj na finansijski rezultat bankarskog sektora Federacije BiH u prvih devet mjeseci 2020. godine. Ukupna dobit banaka u FBiH iznosila je 151,2 miliona KM, što je za 99,7 miliona KM ili 39,7% manje u odnosu na prva tri kvartala 2019. godine.
Pri tome je ukupna neto dobit 13 banaka iznosila 166,7 miliona KM, dok su gubitak iskazale dvije banke u iznosu od 15,5 miliona KM (99,1% iskazanog gubitka odnosi se na jednu banku kod koje je došlo do značajnog povećanja troškova ispravke vrijednosti).
Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH zaključno sa krajem septembra 2020. godine iznosila je 23,8 milijardi KM i za 403,8 miliona KM ili 1,7% je manja u odnosu na kraj 2019. godine.
Ukupni kapital banaka u FBiH iznosi tri milijarde KM, što je za 98,9 miliona KM ili 3,2% manje u odnosu na kraj 2019. godine, od čega dionički kapital iznosi 1,3 milijarde KM. Učešće ukupnog kapitala u izvorima na nivou bankarskog sektora FBiH iznosi 12,7%.
Regulatorni kapital iznosi 2,7 milijardi KM i veći je za 5,4 miliona KM ili 0,2% u odnosu na kraj 2019. godine. Stopa regulatornog kapitala bankarskog sektora FBiH na dan 30.09.2020. iznosio je 18,2% i za 0,3 procentna poena veća je u odnosu na kraj 2019. godine, a za 6,2 procentna poena veća je od zakonom propisanog minimuma od 12%.
Stopa finansijske poluge (odnos osnovnog kapitala i ukupne izloženosti banke) na nivou bankarskog sektora FBiH iznosi 10,3%, i za 0,2 procentna poena manja je u odnosu na kraj 2019. godine. U odnosu na regulatorno propisani minimum od 6%, ova stopa je veća za 4,3 procentna poena.
Ukupna izloženost banaka iznosi 28,2 milijarde KM, od čega se 24,4 milijarde KM odnosi na bilansne izloženosti, a 3,8 milijardi KM na vanbilansne stavke, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH (FBA) .
Krediti su zaključno sa septembrom 2020. iznosili 15,1 milijardu KM i manji su za 107,6 miliona KM ili 0,7% u odnosu na kraj 2019. godine. Krediti odobreni stanovništvu, sa učešćem u ukupnim kreditima od 48,6%, ostvarili su smanjenje od 0,8% i iznose 7,3 milijarde KM. Krediti odobreni pravnim licima, sa učešćem u ukupnim kreditima od 51,4%, ostvarili su pad od 0,6% i iznose 7,8 milijardi KM.
Kreditni portfolio u nivou kreditnog rizika 3 (NPL) na dan 30.09.2020. godine iznosi 1,1 milijardu KM i čini 7% ukupnog kreditnog portfolija, i smanjen je za 184,9 miliona KM ili 14,8% u odnosu na kraj 2019. godine, najvećim dijelom zbog izvršenog računovodstvenog otpisa, što je imalo utjecaja i na smanjenje ukupnih kredita.
Od ukupnih kredita plasiranih pravnim licima, na NPL se odnosi 609,7 miliona KM ili 7,8%, što je za dva procentna poena manje nego na kraju 2019. godine. Za sektor stanovništva NPL iznosi 452,9 miliona KM ili 6,2%, što je za 0,3 procentna poena manje nego na kraju 2019. godine.
Zaključno sa 30.09.2020. godine 1,2 milijarde KM ili 8,2% od iznosa ukupnih kredita je obuhvaćeno nekom od aktivnih posebnih mjera. Ukupan iznos kreditnog portfolija pravnih lica po kojem su aktivne posebne mjere je 998,3 miliona KM ili 12,8% kreditnog portfolija pravnih lica, dok su kod stanovništva aktivne posebne mjere na portfoliju u iznosu od 237,7 miliona KM ili 3,2% kreditnog portfolija stanovništva.
Depoziti, kao najznačajniji izvor finansiranja banaka iznose 19,2 milijarde KM, sa učešćem od 80,6% u ukupnoj pasivi. U odnosu na kraj 2019. godine, smanjeni su za iznos od 236,8 miliona KM ili 1,2%. Štedni depoziti su povećani za 30,6 miliona KM ili 0,3% i iznose 9,6 milijardi KM, što predstavlja značajan pokazatelj povjerenje građana u bankarski sistem.
Na kraju trećeg kvartala 2020. godine 15 komercijalnih banaka zapošljavalo je ukupno 6.534 lica, što je za 125 zaposlenika manje u odnosu na kraj 2019. godine.