FBiH: Dobit lizing sektora u prvom kvartalu 1,3 miliona KM

0
884
Dobit lizing sektora u FBiH u prvom kvartalu 2021. povećan za 0,4 miliona KM u odnosu na isti period lani

Na nivou lizing sektora u Federaciji BiH u prva tri mjeseca 2021. godine iskazana je dobit u poslovanju u iznosu od 1,3 miliona KM, što je povećanje za 0,4 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Porast dobiti lizing sektora najvećim dijelom je rezultat značajnog poboljšanja poslovnog rezultata kod jednog lizing društva u iznosu od 0,6 miliona KM. Iskazana ukupna neto dobit iznosila je 1,6 miliona KM (tri lizing društva), dok je gubitak iskazalo jedno lizing društvo u iznosu od 0,3 miliona KM.
Ukupni prihodi lizing sektora u FBiH ostvareni u prva tri mjeseca 2021. godine iznose 8,4 miliona KM i manji su za 0,6 miliona KM ili 6,4% u odnosu na isti period prethodne godine.
Prihodi od kamata i slični prihodi lizing sektora FBiH iznose 3,2 miliona KM, koji čine 38,4% ukupnih prihoda lizing sektora, i manji su za 0,2 miliona KM ili 5% u odnosu na isti period lani.
Ukupni rashodi u prvom tromjesečju ove godine iznose 7,1 milion KM, i manji su za jedan milion KM ili 12,3% u odnosu na isti period prethodne godine.
U okviru lizing sistema u FBiH posluju četiri lizing društva (lizing sektor) i jedna komercijalna banka koja obavlja poslove finansijskog lizinga. U lizing sektoru FBiH je krajem marta 2021. godine bilo zaposleno ukupno 107 radnika što je za 5,9% više u odnosu na kraj prošle godine.
Ukupna aktiva lizing sektora u FBiH na kraju marta 2021. iznosila je 350,5 miliona KM i veća je za 6,7 miliona KM ili 1,9% u odnosu na kraj 2020. godine.
Neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga, kao najznačajnija stavka u strukturi ukupne aktive, iznose 265,1 milion KM ili 75,7% ukupne aktive i u odnosu na kraj 2020. godine veća su za 8,3 miliona KM ili 3,2%.
U pogledu kvaliteta aktive lizing sektora u FBiH u prvom kvartalu 2021. iskazano je ukupno 3,5 miliona KM dospjelih neizmirenih potraživanja koja su manja za 1,8% u odnosu na kraj 2020. godine. Rezerve za gubitke po finansijskom lizingu povećane su za 6,6% u odnosu na kraj prethodne godine.
Ukupan broj i vrijednost novozaključenih lizing ugovora za finansijski i operativni lizing na nivou lizing sistema, u posmatranom periodu bilježe povećanje za 1,4%, odnosno 14,5%, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH (FBA) koja regulira i rad lizing sektora.
U strukturi ukupne pasive lizing sektora u FBiH u prvom kvartalu 2021. najveću stavku predstavljaju obaveze po uzetim kreditima u iznosu od 311,4 miliona KM, koje čine 88,8% ukupne pasive. U odnosu na kraj 2020. godine ove obaveze su povećane za 3,5 miliona KM ili 1,1%.
Posmatrano prema ugovorenoj ročnosti, dominantno je učešće dugoročnih kredita u obavezama po uzetim kreditima.
Ukupni kapital lizing sektora u FBiH na kraju marta 2021. godine iznosio je 29 miliona KM, što čini 8,3% ukupne pasive lizing sektora FBiH i u poređenju sa krajem 2020. godine, ova bilansna pozicija je povećana za 1,3 miliona KM ili 4,6%.