FBiH: Dobit mikrokreditnog sektora u prvom kvartalu 3 miliona KM

0
1205
Ukupni prihodi MKO u prvom tromjesečju 2022. godine iznosili su oko 20 miliona KM

Mikrokreditni sektor u Federaciji BiH je u prva tri mjeseca 2020. godine iskazao pozitivan finansijski rezultat u iznosu od tri miliona KM. Međutim, to je u odnosu na isti period 2019. godine smanjenje čak za 40,9 posto ili za 2,1 milion KM.
Mikrokreditne fondacije (MKF) su iskazale višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 3,3 miliona KM, koji je za 0,3 miliona KM ili 1% veći u odnosu na prvi kvartal 2019. godine. Nažalost, mikrokreditna društva (MKD) su iskazale ukupan neto gubitak u iznosu od 0,3 miliona KM, što je u odnosu na prvi kvartal lani smanjenje za 2,1 milion KM ili 118,9%.
Inače, od ukupno 14 mikrokreditnih organizacija u FBiH posluju tri MKD (profitne organizacije) i 11 MKF (neprofitne organizacije).

Ukupni prihodi MKF porasli 1,4 miliona KM

Kod mikrokreditnih fondacija, četiri MKF su na kraju marta ove godine iskazale manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 0,1 milion KM, dok su ostale MKF iskazale višak prihoda nad rashodima u iznosu od 3,4 miliona KM.
Ukupni prihodi MKF su veći za 1,4 miliona KM ili 7,1%, pri čemu su kamatni i slični prihodi, kao dominantna stavka ukupnih prihoda MKF, veći za 1,9 miliona KM ili 10,9%. Operativni rashodi MKF koji čine 76,9% ukupnih rashoda MKF, povećani su za 0,1 milion KM, uz neznatni rast od 1,2%, dok su troškovi rezervisanja za kreditne i druge gubitke u MKF povećani za 1,1 milion KM ili 103%.
Kod mikrokreditnih društava u FBiH, jedno MKD je iskazalo neto dobit u iznosu od 0,7 miliona KM, dok su dva MKD iskazala neto gubitak u iznosu od jedan milion KM.
Kvartalni prihodi od kamata i slični prihodi MKD, kao dominantna stavka ukupnih prihoda MKD povećani su za 0,5 miliona KM ili 8,1% u odnosu na prvi kvartal 2019. godine. Operativni rashodi MKD, koji čine 53,6% ukupnih rashoda MKD, zabilježili su rast za 0,9 miliona KM ili 31%, u kojima su dominantni troškovi plata i doprinosa u iznosu od 2,3 miliona KM sa učešćem od 57,9% u ukupnim operativnim rashodima. Troškovi rezervisanja za kreditne i druge gubitke u MKD povećani su za 1,6 miliona KM.

Pad aktive, rast kapitala i zaposlenih

Osnovni pokazatelji poslovanja mikrokreditnog sektora FBiH u prvom ovogodišnjem tromjesečju ukazuju na pad ukupne aktive, mikrokreditnog portfolia i obaveza po uzetim kreditima, dok ukupni kapital i broj zaposlenih bilježe rast.
Ukupna aktiva mikrokreditnog sektora u FBiH na kraju marta 2020. iznosila je 621,4 miliona KM i za 8,2 miliona KM ili 1,3% je manja u odnosu na kraj 2019. godine. U posmatranom periodu stopa pada ukupne aktive MKD je 1,7%, a MKF 1,2%, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH koja nadzire i rad mikrokreditnih organizacija.
Ukupni neto mikrokrediti iznose 502,9 miliona KM, što je 81% ukupne aktive mikrokreditnog sektora u FBiH i manji su za 3,9 miliona KM ili 0,7% u odnosu na kraj 2019. godine. Stopa rasta neto mikrokredita u MKD je 0,2%, dok je na nivou MKF stopa pada 1,1% u odnosu na kraj 2019. godine.
Ukupne obaveze po uzetim kreditima mikrokreditnog sektora u FBiH zaključno sa martom 2020. iznose 292,8 miliona KM, sa učešćem od 47,1% u ukupnoj pasivi i manje su za 10,8 miliona KM ili 3,5% u odnosu na kraj 2019. U posmatranom periodu pad kreditnih obaveza MKD je 3,5%, a MKF 3,6%.
Stopa NPL-a (nekvalitetni krediti) na nivou mikrokreditnog sektora u FBiH na kraju prvog kvartala 2020. iznosi 16,9% i u kontinuitetu od 2014. godine, kada je iznosila 34,8%, bilježi smanjenje. U odnosu na kraj 2019. godine stopa NPL-a smanjena je za 0,1 procentni poen.
Ukupni kapital na nivou mikrokreditnog sektora u FBiH na kraju marta 2020. iznosio je 299,6 miliona KM ili 48,2% ukupne pasive i veći je za 5,3 miliona KM ili 1,8% u odnosu na kraj 2019. godine, pri čemu je stopa rasta ukupnog kapitala MKD 4,2%, a MKF 1,3%.
Operativna efikasnost poslovanja mikrokreditnog sektora FBiH zaključno sa prvim kvartalom 2020. godine je 19,70%, što je u okviru propisanog pokazatelja (do 45%), a iskazani povrat na aktivu, prilagođen za inflaciju, tržišnu cijenu kapitala i donacije je pozitivan i iznosi 1,65%, što je u skladu sa propisanim ograničenjem poslovanja.
U mikrokreditnom sektoru u FBiH zaposleno je ukupno 1.359 radnika, što je za 16 zaposlenih ili 1,2% više u odnosu na kraj 2019. godine.