FBiH: Dobit mikrokreditnog sektora u prvom polugodištu 7,1 milion KM

0
1590
U odnosu na prvo polugodište lani, MKO su ove godine ostvarile 0,2 miliona KM manje dobiti

Mikrokreditni sektor u Federaciji BiH je u prvih šest mjeseci 2022. godine iskazao pozitivan
finansijski rezultat u iznosu od 7,1 milion KM, što je za 0,2 miliona KM manje u odnosu na isti period 2021. godine.
Mikrokreditne organizacije (MKO) su u prvom polugodištu ukupno iskazale 9,9 miliona KM dobiti i 2,8 miliona KM gubitka. Mikrokreditne fondacije (MKF) su iskazale višak prihoda nad rashodima u iznosu od 6,5 miliona KM, što je za 0,5 miliona KM manje u odnosu na isti period prošle godine, dok su mikrokreditna društva (MKD) iskazala neto dobit od 0,7 miliona KM, koja je za 0,3 miliona KM veća u odnosu na isti period lani.
Iskazani ukupni višak prihoda nad rashodima MKF iznosio je 6,8 miliona KM (sedam MKF), a manjak prihoda nad rashodima su iskazale tri MKF u iznosu od 0,3 miliona KM. Dobit su iskazala dva MKD u iznosu od 3,2 miliona KM, dok je jedno MKD iskazalo gubitak od 2,5 miliona KM.
Ukupni prihodi mikrokreditnog sektora u FBiH u prvih šest mjeseci 2022. iznosili su 61,9 miliona KM i veći su za 3,8 miliona KM ili 6,6% u odnosu na isti period lani kada su iznosili 58,1 milion KM.
U strukturi ukupnih prihoda MKO, prihodi od kamata i slični prihodi učestvuju sa 92,4%, operativni prihodi sa 6,3%, a ostali poslovni prihodi sa 1,3%. U odnosu na isti period lani, prihodi od kamata i slični prihodi, porasli su za 3,7 miliona KM ili 7%. Prihodi od kamata na kredite porasli su za tri miliona KM ili 6,1%.
Ukupni rashodi mikrokreditnog sektora u FBiH u prvom polugodištu 2022. iznosili su 54,8 miliona KM i veći su za četiri miliona KM ili 7,9% u odnosu na isti period prošle godine (50,8 miliona KM).
Operativna efikasnost poslovanja mikrokreditnog sektora FBiH zaključno sa krajem juna 2022. iznosila je 18,83%, što je u okviru propisanog pokazatelja, saopćeno je iz Agencije za bankarstvo FBiH (FBA) koja nadzire i rad MKO.
U FBiH je krajem juna 2022. dozvolu za rad imalo 13 MKO koje čine mikrokreditni sektor, od toga deset MKF (neprofitne organizacije) i tri MKD (profitne organizacije). U odnosu na kraj 2021. godine, broj MKO je nepromijenjen.
U mikrokreditnom sektoru u FBiH je zaposleno ukupno 1.422 radnika, što je za 24 radnika ili 1,7% više u odnosu na kraj 2021. godine. Od ukupnog broja zaposlenih u mikrokreditnom sektoru u FBiH, u MKF je zaposlen 1.171 radnik ili 82,3%, a u MKD ukupno 251 radnik ili 17,7%.
Analizom podataka o efikasnosti osoblja na nivou mikrokreditnog sektora u FBiH sa 30.06.2022. godine, aktiva po zaposlenom u MKO iznosila je 492,1 hiljadu KM, što je za 0,8% manje u odnosu na kraj 2021. godine.
Ukupna aktiva mikrokreditnog sektora u FBiH krajem juna 2022. iznosila je 699,8 miliona KM i za 6,3 miliona KM ili 0,9% je veća u odnosu na kraj 2021. godine. Najveće učešće u ukupnom bilansu MKO ima pet MKF i jedno MKD sa aktivom u iznosu od 638,7 miliona KM ili 91,3% ukupne aktive mikrokreditnog sektora.
Najveće stavke pasive mikrokreditnog sektora u FBiH na kraju juna 2022. odnose se na: kapital koji iznosi 343,5 miliona KM i čini 49,1% ukupne pasive i obaveze po uzetim kreditima koje iznose 324,3 miliona KM ili 46,3% ukupne pasive. Preostali iznos od 32 miliona KM ili 4,6% odnosi se na ostale obaveze.
U prvih šest mjeseci 2022. godine ukupno povećanje kapitala na nivou mikrokreditnog sektora u FBiH je iznosilo 9,6 miliona KM ili 2,9%, od čega je kapital MKF povećan za 6,5 miliona KM ili 2,3%, dok je kapital MKD povećan za 3,1 milion KM ili 6,1%.
Ukupan kapital MKF iznosi 288,2 miliona KM ili 83,9% ukupnog kapitala mikrokreditnog sektora, a najveće stavke su višak prihoda nad rashodima, koji iznosi 235,4 miliona KM i čini 81,7% ukupnog kapitala MKF koji je veći za 6,5 miliona KM ili 2,9% i donirani kapital koji iznosi 48,1 milion KM ili 16,7% koji je na istom nivou u odnosu na kraj prošle godine.
Ukupan kapital MKD iznosi 55,3 miliona KM, što čini 16,1% ukupnog kapitala mikrokreditnog sektora, a u strukturi istog najveće stavke su osnovni kapital, u iznosu od 34,2 miliona KM ili 61,8% i neraspoređena dobit u iznosu od 12,8 miliona KM ili 23,2%, a preostalih 8,3 miliona KM ili 15% kapitala MKD odnosi se na zakonske i ostale rezerve.
U periodu januar-juni 2022. godine, MKO sa sjedištem u FBiH ukupno su zaključile 72.397 ugovora, te isplatile 271,4 miliona KM mikrokredita, što je za 3.290 ugovora ili 4,8% više u odnosu na isti period prošle godine, odnosno u vrijednosti isplata za 34,2 miliona KM ili 14,4% više isplata u odnosu na posmatrani period.