Federacija BiH: Dobit lizing sektora u prvom polugodištu 4,7 miliona KM

Ukupni prihodi lizing sektora u FBiH u prvom polugodištu 2022. iznosili su 20,7 miliona KM

0
1167
Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Lizing sektor u Federaciji BiH je u prvih šest mjeseci 2022. ostvario pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 4,7 miliona KM, što je povećanje za 2,4 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Iskazana ukupna neto dobit iznosila je 5,1 milion KM (tri lizing društva), dok su dva lizing društva iskazala gubitak u iznosu od 0,4 miliona KM.
Ukupni prihodi lizing sektora u FBiH u prvom polugodištu 2022. iznosili su 20,7 miliona KM i veći su za 1,7 miliona KM ili 9,2% u odnosu na isti period lani. Prihodi od kamata i slični prihodi lizing sektora FBiH iznose 7,2 miliona KM, te čine 34,8% ukupnih prihoda lizing sektora, i veći su za 0,6 miliona KM ili 8,3% u odnosu na isti period prošle godine.
Ukupni rashodi u prvom polugodištu 2022. iznose 16 miliona KM, i manji su za 0,7 miliona KM ili 4,2% u odnosu na prethodnu godinu, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH (FBA), koja nadzire i rad lizing sektora.
Vrijednost novozaključenih ugovora finansijskog i operativnog lizinga ostvarenih na nivou lizing sistema u prvom polugodištu 2022. iznosi 126,3 miliona KM i veća je za 20,2 miliona
KM ili 19% u odnosu na isti period prethodne poslovne godine, od čega se na lizing sektor, kojeg čini pet lizing društava, odnosi 117,8 miliona KM, odnosno 93,3% od ukupne vrijednosti novozaključenih ugovora na nivou lizing sistema.
Broj novozaključenih ugovora na nivou lizing sistema, u istom periodu iznosi 2.488, što je za 282 ugovora ili 12,8% više u odnosu na isti period lani. Od toga se na lizing sektor odnosi 2.383 ugovora ili 95,8% od ukupnog broja zaključenih ugovora na nivou lizing sistema. Prosječna vrijednost ugovora na nivou lizing sistema zaključenih u prvih šest mjeseci 2022. iznosi 50,8 hiljada KM i veća su za 5,5% u odnosu na isti period lani, kada je iznosila 48,1 hiljadu KM, dok prosječna vrijednost ugovora na nivou lizing sektora iznosi 49,4 hiljade KM što je za 3,2% više u odnosu na isti period 2021. godine kada je iznosila 47,9 hiljada KM.
Od ukupno ostvarene vrijednosti novozaključenih ugovora u periodu januar-juni 2022. godine, na ugovore finansijskog lizinga odnosi se 81,1%, dok se na ugovore operativnog lizinga odnosi 18,9%.
Dozvolu FBA za obavljanje poslova lizinga zaključno sa junom 2022. imalo je pet lizing društava u FBiH, te je u odnosu na kraj prethodne godine broj lizing društava povećan za jedno društvo, koje je registrovano u prvom kvartalu 2022. godine.
U lizing sektoru u FBiH je u prvom polugodištu 2022. bilo zaposleno 107 radnika, što je za šest radnika ili 5,9% više u odnosu na kraj prethodne godine.
Prema pokazateljima na dan 30.06.2022. godine na nivou lizinga sektora u FBiH na svakog zaposlenog odnosilo se 3,8 miliona KM aktive, što je za 0,1 milion KM ili 3,4% više u odnosu na kraj 2021. godine.
Ukupna aktiva lizing sektora u FBiH krajem juna 2022. iznosila je 409,6 miliona KM i veća je za 35,8 miliona KM ili 9,6% u odnosu na kraj 2021. godine. Na dva lizing društva, posmatrano po veličini aktive, odnosi se 70,8% ukupne aktive lizing sektora u FBiH.
U strukturi ukupne aktive lizing sektora u FBiH najznačajnije je učešće neto potraživanja po
osnovu finansijskog lizinga, koja iznose 314,5 miliona KM ili 76,8% ukupne aktive. U poređenju sa krajem 2021. godine, neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga veća su za 23,9 miliona KM ili 8,2%, dok su bruto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga veća za 26,2 miliona KM ili 8,2%. Jedna banka koja obavlja poslove finansijskog lizinga, na 30.06.2022. iskazivala je neto potraživanja po osnovu ugovora finansijskog lizinga u ukupnom iznosu od 39,6 miliona KM, što ukazuje da neto potraživanja na nivou lizing sistema iznose 354,1 milion KM i veća su za 23,5 miliona KM ili 7,1% u odnosu na kraj prethodne godine.
U strukturi potraživanja po osnovu finansijskog lizinga na nivou lizinga sektora u FBiH,
posmatrano prema predmetu lizinga, ugovori koji su odobreni po osnovu finansiranja putničkih vozila i vozila za obavljanje djelatnosti učestvuju sa 85,5%, ugovori po osnovu finansiranja mašina i opreme učestvuju sa 14,1%, dok se na ugovore putem kojih su finansirane nekretnine odnosi 0,4%.
Prema korisniku lizinga, najveći dio se odnosi na ugovore odobrene pravnim licima (89,2%), te na ugovore odobrene fizičkim licima (6,5%).
U strukturi potraživanja po finansijskom lizingu na kraju juna 2022. iskazano je ukupno 2,5 miliona KM dospjelih neizmirenih potraživanja, koja su veća za 93 hiljade KM ili 3,9% u odnosu na kraj 2021. godine.
Ukupan iznos otpisanih potraživanja na dan 30.06.2022. godine iznosi 6,8 miliona KM, što je smanjenje u odnosu na kraj 2021. za 155 hiljada KM ili 2,2%.
Ukupni kapital lizing društava na kraju juna 2022. iznosio je 35 miliona KM, što je 8,6% ukupne pasive lizing sektora u FBiH, a u poređenju sa krajem 2021. godine povećan je za 5,5 miliona KM ili 18,7%.