FBiH: Godišnji pad BDP-a u četvrtom kvartalu za 2,5%

0
359
Тromjesečni bruto domaći proizvod, stope realnog rasta (Izvor: FZS)

Prema podacima Zavoda za statistiku Federacije BiH, bruto domaći proizvod (BDP) u četvrtom tromjesečju 2020. godine je realno manji za 2,5% u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine.
Posmatrano po područjima Klasifikacije djelatnosti, značajniji realni rast bruto dodane vrijednosti u četvrtom tromjesečju 2020. godine zabilježen je u djelatnostima: Građevinarstvo 7,6%, Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 3,1% i Prerađivačka industrija 1,9%.
Značajniji realni pad bruto dodane vrijednosti zabilježen je u djelatnostima: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala; Prijevoz i skladištenje; Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 10,5% i Umjetnost, zabava i rekreacija; Ostale uslužne djelatnosti – 6,1%.