FBiH: Industrijska proizvodnja u augustu porasla 0,2%, godišnji rast 1,3%

0
80
Na domaćem tržištu zabilјežen je pad prometa industrije za 2,5%, a na stranom tržištu rast za 3,6%

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u augustu u odnosu na juli 2023. godine veća je za 0,2%, dok je u poređenju sa augustom 2022. godine veća za 1,3%.
Prema GIG agregatima, u augustu u odnosu na juli 2023. godine, Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 12,1%. Kapitalni proizvodi manji su za 3,5%, Energija manja je za 1,9%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 0,8% i Intermedijarni proizvodi manji su za 0,7%.
Na godišnjem nivou, u augustu 2023. u odnosu na isti mjesec lani, Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 33,0% i Intermedijarni proizvodi veći su za 1,8%. Kapitalni proizvodi manji su za 8,0%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 1,2% i Energija manja je za 0,7%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.