FBiH: Industrijska proizvodnja u oktobru manja za 0,8%

0
747
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu porasle za 3%, a na ino-tržištu za 9,2%

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u oktobru u odnosu na septembar 2020. godine manja je za 0,8%, dok je u odnosu na oktobar 2019. manja za 1,9%.
Prema GIG agregatima, u oktobru u odnosu na septembar 2020. godine, Intermedijarni proizvodi veći su za 3,3% i Kapitalni proizvodi veći su za 0,1%. Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 7,1%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 4,1% i Energija je manja za 3,3%.
Na godišnjem nivou, u oktobru 2020. u odnosu na isti mjesec lani, Kapitalni proizvodi veći su za 13,6%. Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 10,3%, Energija je manja za 4,2%, Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 3,7% i Intermedijarni proizvodi manji su za 0,6%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Prema područjima KD BiH 2010. industrijska proizvodnja u oktobru u odnosu na septembar 2020. godine je porasla u Prerađivačkoj industriji za 0,6%. U Vađenju ruda i kamena ostala je na istom nivou, dok je u Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom manja za 4,6%.
Na godišnjem nivou, u oktobru 2020. u odnosu na oktobar lani, industrijska proizvodnja u Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom manja je za 5,6%, u Prerađivačkoj industriji manja je za 1,0%, dok je u Vađenju ruda i kamena manja za 0,5%.