FBiH u aprilu posjetilo više od 83 hiljade turista, godišnji rast 62,1%

0
375
U ukupnom broju turista udio stranih je 79,4%, a domaćih gostiju 20,6%

Ukupan broj dolazaka turista u Federaciji BiH u aprilu 2023. godine iznosio je 83.374 (stranih 63.602 i domaćih 19.772), što je za 62,1% više u odnosu na isti mjesec prošle godine, a u odnosu na mart 2023. godine veći je za 28,7%. Učešće domaćih turista je 23,7%, a stranih turista 76,3%.
Ukupan broj noćenja turista u aprilu 2023. godine iznosio je 157.151 što je za 57,9% više u odnosu na april 2022. godine, a u odnosu na mart 2023. godine veći je za 27,6%. Učešće domaćih turista je 21,2%, a stranih turista 78,8%.
Najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 96%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Najviše stranih turista bilo je iz Hrvatske (11.652), Turske (6.352), Slovenije (6.207) i Srbije (5.158)…
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (17,3%), Slovenije (10,0%), Turske (8,4%), Srbije (7,3%) i Njemačke (5,4%) što je ukupno 48,4%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 51,6% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u aprilu 2023. godine iznosio je 29.287 što je za 4% više u odnosu na april 2022. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 19,7%.