Prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijacama u FBiH porasla 31%

0
219
Vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda na pijacama porasla 24,6% u odnosu na oktobar lani

Vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda na pijacama u Federaciji BiH u aprilu 2023. godine iznosila je 1.491.933 KM, što je povećanje za 31% u odnosu na isti mjesec prošle godine.
U aprilu 2023. godine učešće u ukupnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda na pijacama/tržnicama posmatrano po grupama proizvoda bilo je sljedeće: povrće 49,1%, voće 19,7%, mlijeko i mliječni proizvodi 15,7%, perad i jaja 7,4%, žita i proizvodi od žita 1,8%, te ostali proizvodi 6,2%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.